Baltic Sea

Interreg

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Bendras programos tikslas yra stiprinti integruotą teritorinę plėtrą ir bendradarbiavimą, kuriant novatoriškesnį, geriau prieinamą ir tvarų Baltijos jūros regioną. Programa skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir integraciją vykdant projektus, kuriais siekiama spręsti bendrus regionui tenkančius uždavinius ir pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Ši programa taip pat padeda įgyvendinti ES Baltijos jūros regiono strategiją.

Programa yra sukurta siekiant spręsti problemas, kurių atskiros šalys negali pakankamai gerai išspręsti. Iššūkiai, kuriems reikia bendro partnerių iš kelių šalių Baltijos jūros regione atsako, yra vandens kokybės gerinimas ir jūrų saugos bei saugumo didinimas.

Pagal programą investuojama į institucinius valdžios institucijų vietos, regionų ir valstybių narių lygmenimis, mokslinių tyrimų ir mokymo institucijų, sektorių įstaigų ir asociacijų, taip pat nevyriausybinių organizacijų ir įmonių pajėgumus. Geresni instituciniai pajėgumai suprantami kaip:

 • patobulintos institucinės žinios ir kompetencija;
 • pagerintos valdymo struktūros ir organizacinė sąranga;
 • efektyvesnis žmogiškųjų ir techninių išteklių naudojimas;
 • geresni gebėjimai pritraukti naujų finansinių išteklių;
 • padidėję gebėjimai dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Finansavimo prioritetai

Programoje dėmesys bus sutelktas į šiuos keturis prioritetus:

 1. Pajėgumus inovacijoms atlikti.
 2. Efektyvų gamtos išteklių valdymą.
 3. Tvarų transportą.
 4. Makroregioninį bendradarbiavimą.

Kai kurie laukiami rezultatai

 • didesni valdžios institucijų, mokslinių tyrimų ir mokymo institucijų, sektorių įstaigų ir asociacijų, taip pat nevyriausybinių organizacijų ir įmonių pajėgumai atlikti inovacijas, efektyviai valdyti gamtos išteklius ir didinti transporto tvarumą
 • 230 įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis
 • 10 naujai sukurtų rinkos produktų ir paslaugų
 • atverta 8 mln. EUR privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą
 • suplanuota 45 mln. EUR investicijų tarptautiniu mastu

Vadovaujančioji institucija

Programai vadovauja „Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)“ Kylyje, Vokietijoje. Vadovaujančiosios institucijos / jungtinio sekretoriato (VI / JS) vadovas yra Rostoke, Vokietijoje.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001