INTERREG EUROPE

Interreg

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Programa siekia sustiprinti sanglaudos politiką pasitelkiant keitimąsi patirtimi, geriausių praktikų perdavimą ir ES 28 regionų (ir Norvegijos bei Šveicarijos) bendras iniciatyvas, susijusias su teminiais tikslais, tokiais kaip inovacijos, MVĮ, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomika ir aplinkos apsauga.

Finansavimo prioritetai

Programa daugiausia dėmesio skirs keturiems pagrindiniams prioritetams:

 • Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms
 • Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumui
 • Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikai
 • Aplinkai ir efektyviam išteklių naudojimui

Laukiamas poveikis

Ši programa labai konkreti, nes ji gali tik paveikti kitų veiksmų programų pasirenkamus būdus sutelkti savo finansavimą ties teminiais tikslais, pvz.:

 • Augimo ir darbo vietų kūrimo programų dalis, patenkanti į „Interreg Europa“ poveikio inovacijų srityje aprėptį: 25%
 • Augimo ir darbo vietų kūrimo programų dalis, patenkanti į „Interreg Europa“ poveikio MVĮ srityje aprėptį: 33%
 • Ties mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos sritimi sutelktų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) dalis, patenkanti į „Interreg Europa“ poveikio aprėptį: 192 mln. eurų

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001