(Interreg V-A) PL-DK-DE-LT-SE - Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (SOUTH BALTIC)

Interreg

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Bendradarbiavimo programa sprendžia kai kuriuos svarbius tarpvalstybinius iššūkius, susijusius su „Europa 2020“ įgyvendinimu dalyvaujančių valstybių narių pakrantės regionuose.

Programa ypač daug dėmesio skiria aplinkos priemonėms, įskaitant investicijas į ekologiškas technologijas, mažinančias teršalų išmetimą į Baltijos jūrą. Programa taip pat stiprins gamtos ir kultūros paveldą, kad regione būtų toliau plėtojamas tvarus turizmas. Be to, bendradarbiavimo programa rems MVĮ tarptautinimą ir inovacijų perdavimą. Parama bus teikiama ir tarpvalstybiniam darbuotojų judumui. Programa taip pat padės Pietų Baltijos regiono transporto paslaugas paversti efektyvesnėmis ir palankesnėmis aplinkai. Veiksmus šiose pagrindinėse srityse papildys pastangos skatinti vietos veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus dalyvaujant tarpvalstybiniuose tinkluose.

Programa plėtos ir įgyvendins bendroms problemoms skirtus bendrus sprendimus. Investicijos į infrastruktūrą bus mažos apimties, daugeliu atvejų – bandomojo pobūdžio.

Programa pastebimai prisidės prie ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo.

Finansavimo prioritetai

Programa daugiausia dėmesio skirs penkiems pagrindiniams prioritetams:

 • Pietų Baltijos mėlynosios ir ekologiškai tvarios ekonomikos tarptautinio aktyvumo ir inovacinių pajėgumų stiprinimas
 • Pietų Baltijos regiono aplinkos ir kultūros galimybių išnaudojimas mėlynajam ir ekologiškai tvariam augimui skatinti
 • Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant užtikrinti mėlynojo ir ekologiškai tvaraus transporto srities funkcionavimą
 • Žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimas regiono mėlynosios ir ekologiškai tvarios ekonomikos labui
 • Pagerinti Pietų Baltijos regiono vietos veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus dalyvaujant tarpvalstybiniuose tinkluose

Laukiamas poveikis

 • Aktyvesnis Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir ekologijos sektoriaus MVĮ dalyvavimas tarptautinėse rinkose; stipresni mėlynojo ir ekologijos sektoriaus MVĮ inovaciniai pajėgumai.
 • Aktyvesnis ekologiškų technologijų naudojimas, mažesnis teršalų išmetimas į Baltijos jūrą, geriau išvystytos ir patrauklesnės tvaraus turizmo vietos, daugiau lankytojų regione.
 • Stipresnės ir aplinkos atžvilgiu tvaresnės keleivių ir įvairiarūšės krovinių vežimo paslaugos Pietų Baltijos regione.
 • Darbuotojai, geriau parengti darbui mėlynojo ir ekologijos sektoriaus įmonėse.
 • Aktyvesnis vietos bendruomenės veikėjų dalyvavimas tarpvalstybinio bendradarbiavimo tinkluose.

Regions

 • Denmark
  • Hovedstaden
  • Sjælland
 • Germany
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
 • Lithuania
 • Poland
  • Zachodniopomorskie
  • Warmińsko-Mazurskie
  • Pomorskie
 • Sweden
  • Småland med öarna
  • Sydsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 82,978,784.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 100,614,276.00 €

Total EU contribution: 82,978,784.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB013