Programos

Toliau galima rasti veiksmų programų, kurias Europos Komisija priėmė programavimo laikotarpio pradžioje, santraukas. Programas rengia kiekviena valstybės narė ir (arba) regionas ir jas finansuoja Europos regioninės plėtros fondas arba Sanglaudos fondas.
Galima naudotis papildomais sektoriniais filtrais:

 Papildomos priemonės

 

Nacionalinės programos

Austrija

Bulgarija

Belgija

Čekija

Kipras

Danija

Estija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Airija

Italija

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Vengrija

Malta

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Kroatija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

Ispanija

Švedija

Jungtinė Karalystė

Tarpvalstybinis, tarptautinis ir tarpregioninis bendradarbiavimas