Europos Sąjungos sanglaudos politikos paramos gavėjai

ES yra įsipareigojusi skaidriai leisti viešąsias lėšas. Šiame žemėlapyje pateikiami tiesioginiai Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo paramos gavėjų sąrašų saitai. Susietas svetaines valdo atitinkamos valstybės narės, kurios pagal taisykles, reglamentuojančias fondų veiklos įgyvendinimą 2014–2020 m. (ES Nr. 1303/2013), privalo paskelbti paramos gavėjo pavadinimą, veiklą ir skirtų viešojo finansavimo lėšų sumą.

 Papildomos priemonės

 

Naudos gavėjai 2014-2020

Naudos gavėjai

x