Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Regionų politika jūsų šalyje


Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020
Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija
Šiandien Komisija priima komunikatą, kuriame išdėstoma naujojo europinio bauhauzo koncepcija. Ji apima keletą politikos veiksmų ir finansavimo galimybių. Iniciatyva siekiama paspartinti įvairių......
Komisija paskelbė dvidešimt penkis 2021 m. „RegioStars“ apdovanojimų už geriausius sanglaudos politikos projektus finalininkus.......
Keitimasis informacija ir dokumentais elektroniniu būdu tarp paramos gavėjų ir programos institucijų yra vienas iš būdų, palengvinančių sanglaudos politikos įgyvendinimą.......
Šiandien Europos Komisija paskelbė naujas 2021–2027 m. infrastruktūros klimatosauginio tinkamumo užtikrinimo technines gaires.......

  Konferencija dėl Europos ateities

Twitter