Moja regija, moja Evropa, naša prihodnost: sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 10/09/2017

Po recesiji z dvojnim dnom v letih 2008 in 2011 gospodarstvo EU znova raste. Kriza je močno prizadela skoraj vse države članice. Ustavila je dolgoročno zmanjševanje razlik v BDP na prebivalca med državami članicami. Vendar so se z začetkom okrevanja z vsesplošno rastjo in višjimi ravnmi v državah z nižjimi ravnmi BDP na prebivalca te razlike znova začele zmanjševati.

Prvi znaki zmanjševanja razlik se kažejo tudi na regionalni ravni po vsej EU. Od leta 2008 so se regionalne razlike v stopnjah zaposlenosti in brezposelnosti povečevale skupaj z razlikami v BDP na prebivalca. Leta 2014 so se začele zmanjševati razlike v zaposlenosti, leta 2015 pa tudi razlike v BDP na prebivalca. Vendar sta v številnih regijah BDP na prebivalca in stopnja zaposlenosti še vedno na ravneh, nižjih kot pred krizo.

Med letoma 2000 in 2015 se je BDP na prebivalca v številnih manj razvitih regijah približal povprečju EU zaradi hitrejše rasti produktivnosti, vendar se je znižala stopnja zaposlenosti. Proizvodni sektor v teh regijah je večinoma dosegal dobre rezultate, kar je pomagalo podjetjem konkurirati na enotnem trgu in tudi na svetovnem trgu. Da bi te regije zagotovile nadaljnjo konvergenco, bodo morale napredovati po vrednostni verigi do dejavnosti z višjo ravnjo znanj in spretnosti, naprednejšo tehnologijo in inovacijami, zlasti ker bi lahko globalizacija in tehnološke spremembe hitro oslabile njihovo gospodarsko uspešnost.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications