Podpora uhoľných regiónov v transformácii - Expertná štúdia: Sociálno-ekonomické analýzy pre podporu využívania EŠIF

Ďalšie nástroje

 
Available languages : English Slovak
Period :
Date : 13/02/2019

Európska komisia spustila iniciatívu "Uhoľné regióny v prechodnom období" ako praktické usmernenie na pomoc pri prekonávaní hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov spojených s postupom vyraďovania uhlia. Horná Nitra s ťažbou hnedého uhlia a lignitu je jedným z prioritných regiónov Európskej únie. Spomedzi 52 identifikovaných regiónov v ôsmich členských štátoch správa opisuje potenciál Hornej Nitry ako úspešný príklad.

Publications