De Europese Unie in het kort: Regionaal beleid - Regio’s en steden in Europa concurrerender maken, groei bevorderen en banen scheppen

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/09/2014

Het regionale beleid van de Europese Unie (EU) neemt het grootste deel van de EU‑begroting van 2014‑2020 voor zijn rekening (351,8 miljard € op een totaal van 1 082 miljard €) en is daarmee het belangrijkste investeringsonderdeel van de Unie.

Dat geld wordt gebruikt om strategisch vervoer en communicatie‑infrastructuur te financieren, de overgang naar een milieuvriendelijkere economie te stimuleren, het midden‑ en kleinbedrijf (mkb) innovatiever en concurrerender te maken, nieuwe en permanente banen te scheppen, het onderwijs te versterken en te moderniseren, en een samenleving te realiseren waar minder mensen aan de zijlijn staan.

Daardoor fungeert het regionale beleid als een katalysator voor verdere publieke en private financiering, niet alleen omdat het lidstaten verplicht projecten mee te financieren vanuit hun nationale begroting, maar ook omdat het investeerders vertrouwen geeft. Als deze nationale bijdragen en het hefboomeffect van financiële instrumenten mee worden gerekend, komt het totale effect van de EU‑investeringen voor de periode 2014-2020 waarschijnlijk neer op meer dan 500 miljard €.

Publications