Panorama 64 - Ühtekuuluvuspoliitika – 30 aastat investeeringuid Euroopa piirkondade tulevikku

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 20/03/2018

Käesolevas Panorama kevadnumbris tähistame kahe eriartikliga ühtekuuluvuspoliitika loomise 30. aastapäeva. Tagasivaade viiele programmiperioodile näitab kaartide ja infograafika abil, kuidas on ajapikku arenenud ühtekuuluvuspoliitika ja piirkonnad, mille teenistuses see on. Samuti toome esile 30 iseloomulikku projekti kõikjalt liikmesriikidest, mis näitavad tehtud investeeringute ulatust ja tulemuslikkust.

Piirkonna profiilis vaatleme seekord Nordrhein-Westfalenit Saksamaal, kirjeldame projekte ja toome teieni intervjuu professor Andreas Pinkwartiga, Nordrhein-Westfaleni majandus-, innovatsiooni, digitaliseerimise ja energeetikaministriga. Uurime ka ERFi toetusi VKEdele, territoriaalseid mõjuhinnanguid ja komisjoni uut tööriistakasti rändetaustaga inimeste lõimimiseks. Eraldi artiklis selgitame ELi koostööd Norra, Islandi ja Liechtensteiniga Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames.

Lisaks leiate siit ka intervjuu Prantsusmaa territoriaalse ühtekuuluvuse ministri Jacques Mézardiga, kes annab ülevaate ühtekuuluvuspoliitika varasemast, praegusest ja edaspidisest mõjust Prantsusmaal. Rubriigist „Oma sõnadega“ leiate kaastööd Toscanast, Brandenburgist ja Atlandi kaare linnade ühenduselt ning projektide osas külastame Eestit, Austriat ja Kreekat. 

Publications