Nová politika soudržnosti pro zaměstnanost a růst v Evropě

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Politika soudržnosti je hlavní investiční pilíř rozpočtu Evropské unie (EU).

Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu (ESF) poskytuje EU podporu novým inovačním podnikům, podporuje MSP, vytváří udržitelná pracovní místa, zvyšuje dovednosti, bojuje proti chudobě, podporuje sociální začleňování, poskytuje odlehlým regionům vysokorychlostní internet, bojuje proti odlivu mozků, zlepšuje životní prostředí, podporuje úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, staví nejdůležitější dopravní infrastrukturu a zvyšuje efektivitu veřejné správy.

V současnosti představují tyto fondy více než jednu třetinu celkového rozpočtu EU. Politika soudržnosti přináší prospěch všem regionům EU, ale chudší regiony získávají větší množství investic.

Publications