Politiky Evropské Unie: Regionální politika - Vyšší konkurenceschopnost evropských regionu a mest, podpora rustu a vytvárení pracovních míst

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/09/2014

Na regionální politiku Evropské unie připadá největší (jednolitá) část rozpočtu EU na období 2014–2020 (351,8 miliardy eur z celkové částky 1 082 miliard eur), a je proto hlavním investičním nástrojem Unie.

Tyto prostředky financují strategickou dopravní a komunikační infrastrukturu, podporují přechod na ekologičtější ekonomiku, inovativnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků a vznik nových a udržitelných pracovních míst, posilují a modernizují vzdělávací systémy a prohlubují sociální začlenění.

Regionální politika přitom působí jako katalyzátor dalších veřejných a soukromých finančních prostředků – nejen proto, že členským státům EU ukládá povinnost projekty spolufinancovat ze svých vnitrostátních rozpočtů, ale také proto, že se díky ní zvyšuje důvěra investorů. Když se připočítají příspěvky členských států a vezme se v úvahu multiplikační efekt finančních nástrojů, bude celková částka v období 2014–2020 pravděpodobně vyšší než 500 miliard eur.

Publications