Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Initiativet Innovativa åtgärder i städerna förser EU:s städer med resurser för att finansiera innovativa projekt med ett sammanlagt anslag på 372 miljoner euro......
 En intervju med det österrikiska EU-ordförandeskapets arbetsgrupp om förhandlingsläget i rådet, om deras metod för förenkling – och om fyrbent......
Nu kan du ladda ner vinternumret av Panorama, där du kan läsa om allt från stadsfrågor till kulturell och industriell övergång. Vi börjar med en rapport......
I en rapport som offentliggörs i dag redovisas de främsta resultat som uppnåtts inom de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) efter halva budgetperioden......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset