Regionalpolitik I ditt land


Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020
Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Sedan 2017 har Europeiska gränsregionförbundet, ett paneuropeiskt nätverk av gräns- och gränsregioner, skött initiativet b-solutions. Syftet är att göra det......
Nu kan du ladda ner vinternumret av Panorama och det numret markerar slutet på en era. Det 75:e numret är nämligen det sista som produceras i pdf-format, eftersom vi 2021 kommer att......
I dag välkomnar kommissionen den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och EU:s medlemsländer i rådet om paketet om återhämtningsstöd för......
Vi genomgår just nu omtumlande tider på stormiga hav, då vi får möta en hälsomässig, social och ekonomisk kris av aldrig skådat slag. Små och......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset