Programy

Zhrnutia operačných programov, ktoré Európska komisia prijala na začiatku programového obdobia, nájdete nižšie. Programy pripravujú členské štáty alebo regióny a sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho fondu.
Ďalšie filtre sú k dispozícii pre:

Ďalšie nástroje

 

Cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca