Politica r egională în ţara dumneavoastră

Austria Belgia Bulgaria Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Ţările de Jos Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Croaţia Portugalia Spania Franţa

Politica regională

Politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Un proiect finanțat din FEDR în județul Vaslui își propune să îmbunătățească serviciile de îngrijire acordate celor 200 de persoane adulte cu handicap care sunt în......
ERR, televiziunea publică din Estonia, a difuzat toamna trecută o serie de emisiuni TV axate pe impactul fondurilor structurale în comunitățile locale și în economie. Autoritatea de......
Comisia propune astăzi un sprijin în valoare de 293,5 milioane EUR din Fondul de solidaritate al UE pentru Austria, Italia și România, ca urmare a dezastrelor naturale care au avut......
Un raport recent publicat de programul URBACT al UE arată cum pot autoritățile orășenești să ia măsuri simple și practice pentru egalitatea de gen prin culegerea de date, politică și......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset