Polityka regionalna w Twoim kraju


Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020
Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

We Wrocławiu powstają cztery zbiorniki retencyjne zaprojektowane do gromadzenia i retencjonowania ścieków. Po zakończeniu prac, realizowanych w ramach finansowanego ze środków EFRR......
Jesienne wydanie magazynu Panorama można już pobrać w wersji elektronicznej. Dużo uwagi poświęcamy w nim obchodom 30-lecia programu Interreg, które są głównym tematem numeru.......
Komisja Europejska ogłosiła dziś zwycięzców tegorocznej edycji nagród REGIOSTARS za najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Po raz......
Komisja ogłasza dziś wstępne wyniki inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+) Dzięki......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO