Polityka regionalna w Twoim kraju


Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020
Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja
Komisja zrealizowała płatności środków pomocowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) dla 19 państw z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa; łączna kwota płatności to blisko......
Od dziś można przesyłać zgłoszenia do konkursu Nowy Europejski Bauhaus 2022.......
Komisja przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu programów operacyjnych (PO) objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz......
Komisja Europejska ogłosiła dziś zwycięzców tegorocznej edycji nagród REGIOSTARS za najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w całej UE.......

Twitter