Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Polityka regionalna w Twoim kraju


Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020
Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

W kontekście globalnego problemu, jakim są coraz częstsze i bardziej nasilone susze, Polska stawia na finansowany przez EFRR projekt, którego celem jest opracowanie inteligentnych rozwiązań......
14 maja w Warszawie odbyła się otwarta dla dziennikarzy i publiczności konferencja promująca znaleziska archeologiczne i paleontologiczne odkryte podczas prac budowlanych w ramach realizacji projektów......
Projekt realizowany dzięki wsparciu EFRR wykorzystuje moc obliczeniową polskiego superkomputera do udostępniania danych satelitarnych w czasie niemal rzeczywistym, co może ułatwić monitorowanie klęsk......
W Poznaniu powstaje centrum badawcze ukierunkowane na analizę procesów starzenia się, a jeden ze szpitali buduje nowy oddział okulistyki. Realizacja tych dwóch projektów finansowanych ze środków EFRR......

Twitter