Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

128 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu. Obecna inwestycja uzupełnia projekt budowy terminala LNG, który......
Celem niniejszego opracowania jest propozycja działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój rynku kolejowych przewozów kontenerowych w Polsce w okresie do......
Wiosenne wydanie magazynu Panorama, które można już pobrać w wersji elektronicznej, obejmuje szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po kulturę i transformację......
Wysokość funduszy UE inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset