Reģionālā politika jūsu valstī

Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija

Reģionālā politika

ES reģionu politika faktiski ir ieguldījumu politika. Tā veicina darbavietu radīšanu, konkurētspēju, tautsaimniecības izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Šie ieguldījumi palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

Igaunijas sabiedriskā raidsabiedrība ERR pagājušā gada rudenī demonstrēja televīzijas raidījumu, kas bija veltīts struktūrfondu ietekmei uz vietējām kopienām un ekonomiku. Igaunijas......
ES URBACT programmas nesens ziņojums parāda, kā pilsētu pārvaldes iestādes var vienkārši īstenot praktiskus pasākumus dzimumu līdztiesības veicināšanai ar datu vākšanas, politikas......
Tuvojoties reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisāres Korinas Krecu (Corina Creţu) pilnvaru beigu termiņam, viņa izceļ dažus būtiskākos kohēzijas politikas sasniegumus ES reģionos un raugās uz......
ERAF finansēts projekts nodrošina inovatīva pārrobežu projekta īstenošanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā Latvijā. Šīs ERAF finansētās iniciatīvas ietvaros tiks......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset