Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Reģionālā politika jūsu valstī


Kohēzijas politika atbilstība 2014-2020
Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija
Elektroniska informācijas apmaiņa starp atbalsta saņēmējiem un programmas iestādēm ir viens no pasākumiem, kas vienkāršo kohēzijas politikas īstenošanu.......
Šodien Eiropas Komisija publicējusi jaunus tehniskos norādījumus par infrastruktūras projektu klimatdrošināšanu 2021.–2027. gada periodā.......
Satuvinot jaunos riteņbraukšanas entuziastus no mazāk pārtikušām kopienām Latvijas un Lietuvas robežas tuvumā, ERAF finansēts projekts veicina sociālo kohēziju un veselīgu dzīvesveidu.......
Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros.......

  Konference par Eiropas nākotni

Twitter