Regionų politika jūsų šalyje


Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020
Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija
Jau visai netrukus prasidės 20-oji Europos regionų ir miestų savaitė, kurios šūkis – Nauji Europos sanglaudos iššūkiai.......
Lietuvai, Estijai ir Lenkijai iš Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo pagal iniciatyvą „REACT-EU“ bus papildomai skirta 125 mln. eurų, siekiant paremti žmones, bėgančius nuo......
Šiandien Komisija žengė dar vieną svarbų žingsnį siekdama padėti valstybėms narėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms ir partneriams spręsti Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmes – priėmė......
Šiandien prasideda pirmasis Komisijos organizuojamas festivalis, skirtas naujajam europiniam bauhauzui (NEB).......

Twitter