Regionų politika jūsų šalyje


Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020
Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija
Pastaraisiais mėnesiais koronaviruso pandemija pakeitė daug kasdienio žmonių gyvenimo aspektų. Siekiant apsaugoti sveikatą, Europos Sąjungoje prie daugelio vidaus sienų buvo nustatyti apribojimai. ......
Komisija šiandien paskelbė išmokėsianti Kroatijai, 2020 m. kovo 22 d. patyrusiai Zagrebo miestą ir jo apylinkes nusiaubusį žemės drebėjimą, pirmąją 88,9 mln. EUR dydžio......
Įgyvendinant tarpvalstybinį projektą socialinė įtrauktis buvo skatinama sporto renginiais ir laisvai prieinama sporto įranga. ERPF lėšomis bendrai finansuotas projektas truko dvejus metus ir......
Žurnalo Panorama vasaros numeryje, kurį jau galite atsisiųsti, pagrindinį straipsnį skiriame ES atsakui į COVID-19 krizę. Nagrinėjame Išplėstinę atsako į koronaviruso grėsmę investicijų......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO