Regionų politika jūsų šalyje

Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija
Kiekvienais metais Europos Komisija apdovanoja tuos ES finansuojamus projektus, kuriais demonstruojama kompetencija ir naujas požiūris į regioninę plėtrą. Siekiant įkvėpti kitus regionus ir projektų......
Sanglaudos politikoje ypatingas dėmesys skiriamas regionams, kurie patiria sunkių ir nuolatinių gamtinių ar demografinių kliūčių, kaip antai kalnų regionai, salos ir retai apgyvendintos vietovės (SESV......
Ministras pirmininkas Malu Dreyer ir ūkio ministras dr. Volker Wissing iš Reino krašto-Pfalco pateikia savo nuomonę apie dabartinę ir būsimą sanglaudos politikos paramą savo......
„Inovatyvūs miestų sprendimai“ teikia ES miestams išteklius, kuriais finansuojami inovatyvūs projektai. 2014–2020 m. laikotarpiu Europos regioninės plėtros fondas......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset