Regionų politika jūsų šalyje

Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija
Estijos visuomeninis transliuotojas ERR praeitą rudenį parodė keletą televizijos laidų, kuriose daugiausia dėmesio skirta struktūrinių fondų poveikiui vietos bendruomenėms ir ekonomikai. Estijos......
Naujojoje ES URBACT programos ataskaitoje parodoma, kaip miesto valdžios institucijos gali imtis paprastų, praktinių veiksmų lyčių lygybės srityje, susijusių su duomenų rinkimu, politikos taikymu ir......
Šiandien Komisija pristato pirmuosius prieš metus pradėtos iniciatyvos, skirtos dešimties ES regionų ir dviejų valstybių narių pramonės pertvarkai paremti, rezultatus. Regionai ir......
Įgyvendinant ERPF finansuojamą projektą kuriama sistema, kuria siekiama užtikrinti kokybišką poinsultinę reabilitaciją ir priežiūrą bei pasirūpinti sutrikimais, kuriuos pacientai gali patirti......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset