Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Regionalna politika u vašoj državi


Kohezijska politika prihvatljivosti 2014-2020
Austrija Belgija Bugarska Cipar Češka Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Ujedinjena Kraljevina Hrvatska Portugal Španjolska Francuska
Na današnjoj konferenciji za medije povodom 19. europskog tjedna regija i gradova 2021. Komisija je dala pregled stanja provedbe pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT–EU).......
Komisija je Italiji, Španjolskoj, Luksemburgu i Rumunjskoj dodijelila 2 milijarde eura nakon izmjene operativnih programa Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda (ESF) i Fonda......
Europska komisija danas je objavila 20 dobitnika nagrada za novi europski Bauhaus i zvijezda u usponu novog europskog Bauhausa.......
Komisija danas donosi Komunikaciju u kojoj je predstavljen koncept novog europskog Bauhausa. To uključuje niz mjera politike i mogućnosti financiranja. Projektom se nastoji ubrzati transformacija......

  Konferencija o budućnosti Europe

Twitter