Urban Audit -kaupunkitutkimus

Lisätyökalut

 

Selvitys elämänlaadusta 79:ssä EU:n kaupungissa

Kesäkuussa 2015 toteutettiin mielipidetiedustelu, jossa selvitettiin kaupunkilaisten käsityksiä elämänlaadustaan 79:ssä kaupungissa.

Selvityksessä käsiteltiin muun muassa työllisyyttä, ympäristöä, asumista, liikennettä, kulttuuria, kaupunkien palveluja ja maahanmuuttoa koskevia asioita.

2016 - Lue selvitys pdf en - Eurobarometer Flash/National Reports en - Data for Research

2013 - Lue selvitys pdf en - annex en

2010 - Lue selvitys pdf de en es fr nl - annex en - annex 2 xls en

2007- Lue selvitys - annex

Eurooppalaisia kaupunkeja koskevat indikaattorit

Eurostat on koonnut kolmelle sivustolle eurooppalaisia kaupunkeja koskevia keskeisiä indikaattoreita.

Ensimmäinen sivusto käsittää kaikki yksittäiset kaupungit, joiden kaupunkikeskuksessa on vähintään 50 000 asukasta. Siinä annetaan myös tietoa kustakin kaupungista ja sen työssäkäyntialueesta eli ns. toiminnallisesta kaupunkialueesta. Siihen on koottu väestö-, työllisyys-, koulutus-, liikenne- ja ympäristöindikaattoreita.

Toisella sivustolla esitetään NUTS 3 -alueluokitustietojen pohjalta laadittuja indikaattoreita yksittäisille metropolialueille. Kukin metropolialue edustaa vähintään 250 000 asukkaan toiminnallista kaupunkialuetta. Tälle sivustolle on koottu muun muassa väestö-, BKT-, työllisyys- ja patenttitietoja.

Kolmannella sivustolla esitetään yhdistetyt maakohtaiset indikaattorit kunkin maan kaikista kaupungeista. Siinä annetaan tietoa myös pienemmistä kaupungeista ja esikaupunkialueista sekä maaseutualueista. Indikaattorikokoelma on laajentunut merkittävästi viime vuosina ja sen yli 100 indikaattoria käsittävään tietokantaan on koottu työllisyyttä, koulutusta, köyhyyttä ja kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koskevia indikaattoreita.