Regionaalpoliitika teie riigis


Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020
Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja 2020. aasta REGIOSTARSi auhinnad, millega tunnustatakse parimaid ühtekuuluvuspoliitika projekte kogu Euroopa Liidus. Kaheksateistkümnendat......
Täna teeb komisjon teatavaks koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse (CRII) ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+‑i (CRII+) rakendamise esialgsed tulemused. EL on......
Edela-Eestis Pärnus avati tänapäevane ujulaga lastead, mis ehitati ERFi toetusega. Pärnus on viimastel aastatel renoveeritud mitu lasteaeda, aga viimati ehitati Pärnusse uus......
Viimastel kuudel on koroonaviiruse pandeemia muutnud mitmeti inimeste igapäevast elu. Kogu ELis on terviseohutuse eesmärgil kehtestatud piiranguid sisepiiridel. Kusagil mujal ei ole see nii......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO