Regionální politika ve vaší zemi


Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020
Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Dva přeshraniční projekty financované z fondu EFRR přispívají k ochraně vzácné kočky divoké evropské a pomáhají zajistit, že se tento samotářský tvor stejně jako jiné druhy živočichů mohou volně......
Evropská komise dnes v rámci Fondu solidarity EU (EUSF) předkládá balíček dalších finančních prostředků ve výši téměř 530 milionů eur.......
Spektrometr nukleární magnetické rezonance s magnetickým polem 295krát silnějším, než jaké má Země, umožní vědcům......
Od roku 2017 Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), celoevropská síť příhraničních a přeshraničních regionů,......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset