Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Evropská komise každým rokem ocení projekty financované z EU, které vykazují excelenci a nové přístupy v oblasti regionálního......
Projekt financovaný z EFRR zahrnuje sedm nových trolejbusů, které mohou být díky novátorskému systému palubních akumulátorů......
Evropská komise a Světová banka společně vydali zprávu Doing Business in the European Union (Podnikání v Evropské unii), která posuzuje......
Politika soudržnosti se věnuje především regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset