Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Estonská veřejnoprávní stanice ERR loni na podzim odvysílala řadu televizních pořadů, které se zaměřovaly na vliv strukturálních fondů na......
Nová zpráva programu EU URBACT ukazuje, jak mohou městské orgány podnikat jednoduché, praktické kroky k rovnosti pohlaví skrze......
Projekt přeshraničního uměleckého inkubátoru financovaného z EFRR má za cíl přilákat další mladé lidi z Česka a Německa do......
Corina Creţuová, jejíž role komisařky pro regionální a městskou politiku se chýlí ke konci, vyzdvihuje některé z klíčových......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset