Regionální politika ve vaší zemi


Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020
Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie
Díky programu Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), který dnes přijala Komise, obdrží Česko 1,64 miliardy eur ve formě grantů EU na podporu úsilí země o postupné ukončení výroby energie z uhlí do......
Dvacátý ročník EURegionsWeek s mottem Nové výzvy pro soudržnost Evropy je připraven ke startu.......
Komise dnes učinila další důležitý krok, aby pomohla členským státům, regionálním a místním orgánům a partnerům řešit následky agrese Ruska proti Ukrajině, když přijala „flexibilní pomoc územím......
Dnešním dnem začíná první festival věnovaný Novému evropskému Bauhausu (NEB) pořádaný Komisí.......

Twitter