Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Регионалната политика във Вашата страна


Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.
Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие.

Днес Комисията прие съобщение, с което се полага началото на концепцията за нов европейски Баухаус. Тя включва редица политически действия и възможности за финансиране. Проектът цели да ускори......
Електронният обмен на информация между бенефициерите и програмните органи е една от мерките за опростяване на изпълнението на политиката на сближаване.......
Днес Европейската комисия публикува нови технически насоки относно климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 2021—2027 г. Насоките ще спомогнат за интегриране на въпросите,......
Днес Европейската комисия представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС, в която очерта предизвикателствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с това изведе на преден план......

  Конференция за бъдещето на Европа

Twitter