Регионалната политика във Вашата страна


Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.
Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Днес Европейската комисия обяви подкрепата си за пет национални и регионални програми за пилотни иновативни начини за ангажиране на гражданите при вземането на решения за инвестициите в рамките на......
По проект, финансиран от ЕФРР, се санират малки многофамилни жилищни блокове в град Пазарджик, за да се подобри тяхната оценка за енергийна ефективност. Два проекта на Община Пазарджик за изпълнение......
Комисията и френският регионален съвет на региона ‘О-дьо-Франс’ като упълномощен субект, управляващ „Иновативни дейности за градско развитие“ (UIA), приключиха оценката на......
Летният брой на списание „Панорама“ вече е достъпен за изтегляне, като основната статия е посветена на реакцията на ЕС по отношение на кризата с COVID-19. Разглеждаме......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO