Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Проект във Варна, реализиран с подкрепата на ЕФРР, финансира създаването на нова напълно оборудвана лаборатория за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации, идващи от морски кораби и......
Пролетното издание на списание „Панорама“, което вече е достъпно за изтегляне, обхваща широк набор от теми, вариращи от градски проблеми до култура и индустриален преход. Включили сме......
Днес Комисията взе решение по линия на политиката на сближаване да се инвестират 4 млрд. евро в 25 големи инфраструктурни проекта в 10 държави от ЕС. Инвестиционният пакет се отнася до България,......
Официална церемония „Първа копка“ по проект, финансиран по линия на ЕФРР, който цели да осигури по-добра инфраструктура за предоставяне на социални грижи в Петрич, се състоя в двора на......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset