Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Министър-председателят Малу Дрейер и министърът на икономиката д-р Фолкер Висинг на Рейнланд-Пфалц излагат своите гледни точки относно текущата и бъдещата подкрепа по линия на политиката на сближаване......
Иновативните действия в областта на градското развитие предоставят на градовете на ЕС ресурси за финансиране на иновативни проекти с общ размер на финансовия пакет от 372 милиона евро от......
Интервю с екипа на австрийското председателство на ЕС относно състоянието на преговорите в Съвета, относно подхода му към опростяването, както и за подкрепата от техния четирикрак помощник ......
Най-големият инфраструктурен проект в сферата на здравеопазването за настоящия програмен период 2014—2020 г. ще получи финансиране от ЕС в размер на 71,1 милиона евро за модернизиране на......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset