European Commission logo
daDansk

INTERREG EUROPE

Programme description

De vigtigste mål

Programmets mål er at forbedre samhørighedspolitikken via udveksling af erfaringer, overførsel af god praksis og fælles initiativer blandt EU-28-regioner (plus Norge og Schweiz) om tematiske mål såsom innovation, SMV'er, lavemissionsøkonomi og miljøbeskyttelse.

Støtteprioriteter

Programmet fokuserer på fire hovedprioriteter:

  • Forskning, teknologisk udvikling og innovation
  • Små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne
  • Lavemissionsøkonomi
  • Miljø og ressourceeffektivitet

Forventede virkninger

Dette program er meget specifikt, da det kun kan udøve påvirkning under forudsætning af, at andre operationelle programmer mobiliserer deres midler omkring de berørte tematiske mål, dvs.

  • Andelen af vækst- og jobprogrammer, der påvirkes af Interreg Europe inden for området innovation: 25%
  • Andelen af vækst- og jobprogrammer, der påvirkes af Interreg Europe inden for området SMV'er: 33%
  • Beløb fra De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), der er mobiliseret inden for området lavemissionsøkonomi, og som påvirkes af Interreg Europe: 192 mio. EUR

Funds

Regional Development Fund (ERDF): 359.326.320,00 €

Thematic priorities

View the data

Financial information

Total OP budget: 426.309.618,00 €

Total EU contribution: 359.326.320,00 €

View the data