Az előítéleteket legyőzve teremtenek kapcsolatot a romákkal

A helyi, nemzeti és európai szintű erőfeszítések ellenére a romák még mindig jelentős arányban a társadalomból kirekesztve és szegénységben élnek.

További eszközök

 

Az ehhez hasonló projektek hozzásegítik az EU-t ahhoz, hogy az Európa 2020 növekedési stratégiával összhangban intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá válhasson 2020-ra. Az EU-nak jelenleg több kemény kihívással is meg kell birkóznia, többek között az öregedő népességgel, a nem eléggé képzett munkaerővel, a nagyobb mértékű innováció szükségességével, a gazdasági növekedés és a környezet pusztulása közötti egyensúly megtalálásával, valamint a biztonságos, tiszta energiaellátás biztosításával. A szerte az EU-ban megvalósuló regionális politikai projektek aktív szerepet játszanak az említett és más kihívások megoldásában azáltal, hogy olyan tevékenységekre vállalkoznak, amelyek munkahelyeket teremtenek, javítják az oktatás eredményeit, fejlesztik a megújuló energiaforrásokat, fokozzák a termelékenységet, és minden polgárnak biztosítják a lehetőségekhez való hozzáférést. A projekteknek és a régióknak döntő szerep jut ebben, ugyanis olyan valós eredményeket generálnak, amelyek hozzájárulnak a stratégia központi céljainak eléréséhez.

A Roma-Net projekt elsősorban a roma népesség integrációját igyekszik elősegíteni, amely mind a befogadó társadalom, mind a lisszaboni stratégiában szereplő célkitűzések teljesítése szempontjából kulcsfontosságú tényezőnek tekinthető. A partnerséget 10 európai nagyváros alkotja, amelyek megosztják egymással a szaktudásukat és terjesztik a bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy fejlődjön a helyi szintű politikai tervezés, illetve az intézkedések végrehajtása, valamint erősebb közösségi összetartás jöjjön létre a roma népesség és a velük szomszédos közösségek között.

A Roma-Net projektet az URBACT II. program finanszírozza, amely a fenntartható városfejlesztést támogatja, és lehetővé teszi, hogy a nagyvárosok együtt tudjanak működni egymással a jelentős városi problémák megoldásának kidolgozása terén, valamint segíti őket az egyre bonyolultabb társadalmi változások kezelése tekintetében játszott rendkívül fontos szerepük ellátásában.

A romák őszinte és igazságos bevonása

Sok roma számára a társadalmi és gazdasági kirekesztés egyenlő a szegénységgel, a hátrányos megkülönböztetéssel, a munkanélküliséggel vagy az informális kizsákmányoló foglalkoztatással, a szociális segélyektől való függéssel, az iskolázottság alacsony szintjével vagy hiányával, a rossz egészségi állapottal, valamint a nem megfelelő lakhatási körülményekkel olyan lakóhelyen, amelyet nem birtokolnak törvényesen. Annak érdekében, hogy megoldást keressen ezekre az elfogadhatatlan körülményekre, a projekt támogatja a partnereket – többek között a vezető partnert, Budapestet – olyan helyi cselekvési tervek kidolgozásában, amelyek elősegítik a jobb szolgáltatások nyújtását.

A Roma-Net valamennyi tevékenysége mögött az a közös cél húzódik meg, hogy hatással legyen a változásokra, javítsa a roma fiatalok felnőttkorba lépését támogató szolgáltatásokat, valamint e célból pozitív irányba hasson a helyi politikai tervezésre és a helyi szolgáltatások megvalósítására. Ahhoz, hogy e célokat sikerüljön elérni, le kell győzni a negatív előítéleteket és javítani kell a konzultációs folyamatot a roma közösség őszinte és igazságos bevonására törekedve.

A figyelem középpontjában álló feladatok

Az EU elismeri, hogy aktívabb és hatékonyabb szakpolitikai intézkedésekre van szükség a romák integrációjával kapcsolatban. Ennek megfelelően a projekt három témára összpontosít. Az első elem – „a közösség aktív bevonása és érdekérvényesítési képességének növelése” – a részvételen alapuló hatékony tevékenységekre és végrehajtási eszközökre, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgáló figyelemfelhívásra, valamint a társadalmi marketingre összpontosít. A második – „integrált és területi alapú szemlélet” – a szolgáltatások nyújtására, a szegregációnak a lakhatási körülmények javításán keresztül történő visszaszorítására, valamint a területi alapú rehabilitáció inkluzív módszereire koncentrál. A harmadik elem: a projekt igyekszik olyan közbülső munkaerőpiacot teremteni, támogatni és felhasználni, amelynek révén a lehető legnagyobb szerep jut a szociális gazdaságnak, a szociális cégeknek és a társadalmi elszámolásnak.

Végső soron a projekt lényege „a viselkedés megváltoztatása” és a részvételen alapuló közösségi szerepvállalás. Arra szólítja fel a résztvevőket – a hivatalnokokat, a választott képviselőket és a polgárokat egyaránt –, hogy viselkedjenek másképp és kezdjenek vállvetve együtt dolgozni olyan emberekkel, akikkel egyébként nem szoktak egy asztalhoz ülni.


A tervezet dátuma

29/08/2011