ROMA-NeT: Az unió roma közösségeinek integrációját elősegítő projekt

A projekt célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unióban élő romák jelentős mértékű társadalmi lemaradása és szegénysége elleni küzdelemhez, aminek megvalósítását a bevált módszerek interregionális hálózatban történő megosztásával kívánják biztosítani.

További eszközök

 
Kreatív tervezés a ROMA-NeT egyik foglalkozásán Kreatív tervezés a ROMA-NeT egyik foglalkozásán

" A ROMA-NeT abban a döntő pillanatban indult el, amikor a roma lakosság és más kirekesztett csoportok integrációja nagyobb figyelmet kapott az Unió aktuális menetrendjében. Az URBACT program nagyszerű eszköz, amely támogatást nyújt a városoknak integrált cselekvési terveik kidolgozásához. A projekt segít abban, hogy felkészültebben és motiváltabban tudjuk teljesíteni a kitűzött célokat. "

Mátyási Gizella a ROMA-NeT, projekt koordinátora

A helyi, nemzeti és európai szintű törekvések ellenére a roma lakosság társadalmi lemaradása és szegénysége Unió-szerte állandó problémát jelent. A romák az esetek többségében különösen nehezen jutnak munkához, oktatáshoz, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz. Ennek az a következménye, hogy a roma gyermekek körében magas az írástudatlanság és alacsony az iskolázottság.

Nehezíti a helyzetet, hogy a romák jobbára szegregált és elszigetelt kerületekben élnek. A túlzsúfoltság és az alapvető ellátás hiánya tovább rontja az itt élők egyébként is rossz egészségi állapotát.

Az interregionális ROMA-NeT projekt azzal a céllal jött létre, hogy segítsen hét tagállam – Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország és Szlovákia – tíz városában és azok agglomerációjában megoldást találni ezekre a problémákra.

A bevált módszerek megosztása

A projekt a bevált módszerek megosztásán és a követendő példák terjesztésén keresztül kívánja javítani a romák társadalmi befogadását ösztönző helyi politikák hatékonyságát, valamint a romák és a szomszédos közösségek közötti társadalmi kohézió mértékét. Ennek megvalósítása érdekében a városi partnerektől megkövetelték, hogy helyi cselekvési tervek kidolgozásával támogassák a romák társadalmi befogadását. Minden városban helyi támogató csoportokat hoztak létre a főbb helyi érdekelt felek bevonásával. A csoportok feladata volt a helyi cselekvési terv kidolgozása.

Kiváló példája ennek, hogy a projektmunka részeként Valencia Torrente kerületében például, ahol a tanulók 95%-a roma származású, kisebb létszámú osztályt indítottak el az egyik általános iskolában. Két szociális munkás is megkezdte a munkáját, hogy segítse a roma iskolás gyermekek teljesítményének és integrációjának javítását.

Másik jó példa, hogy Glasgow-ban foglalkoztatási és képzési programokat dolgoztak ki a helyi romák bevonása céljából. Az így megvalósult projektek részeként foglalkoztatást megelőző támogatást, munkahelyi képzést és munkalehetőséget kínáltak a Glasgow Govanhill kerületében élő romáknak.

A ROMA-NeT projekt az interregionális URBACT program része. A program az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és a tagállamok közös finanszírozásából valósult meg. Az URBACT európai csere- és oktatási program célja a fenntartható városfejlesztés ösztönzése.

A Roma-NeT-partnerek kísérleti hálózata

A helyi cselekvési tervek megvalósításához hat Roma-NeT-partnerből álló kísérleti hálózatot hoztak létre (Almería, Bologna, Budapest, Glasgow, Nagykálló, Torrent). A projekt megvalósítási szakasza a főbb helyi érdekelt felek – különösen a roma közösségek – bevonására irányuló megközelítés megvalósításával fog folytatódni. Ezt követően az oktatáshoz, egészségügyhöz, lakhatáshoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a munkaképes romák foglalkoztatási lehetőségeinek fellendítése érdekében a romák befogadását elősegítő intézkedések helyi végrehajtása lesz a cél. Transznacionális csere révén a kapacitási igényeket szolgáló helyi, nemzeti és európai politika kiépítése mellett a helyi végrehajtási, irányítási és monitorozási struktúrák megerősítésére is lesz lehetőség. A projekt megvalósítására 2013 decembere és 2015 márciusa között kerül sor.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A ROMA-NeT projekt teljes elszámolható költsége 622 918 euró, amelyhez az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapja – a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó URBACT II európai területi együttműködési programon keresztül – 459 549 euróval járult hozzá. A projekt 2009 novembere és 2013 januárja között valósult meg.


A tervezet dátuma

29/09/2014