Népszerűsítik az innovatív fényforrásokon alapuló technológiákat Közép-Európában

Egy közép-európai projekt az egyetemek, laboratóriumok és vállalkozások transznacionális hálózatát létrehozva technológiaátadással igyekszik elősegíteni az innovatív fényforrások fejlesztését és hatékony felhasználását.

További eszközök

 

" Innovatív fényforrások használata révén a projekttevékenységek élvonalbeli kutatási és technológiai megoldásokhoz fognak hozzájárulni. Mindez ösztönözni fogja az innovációt, a vállalkozói készséget, a tudásalapú gazdaság térnyerését, valamint a kutatási és innovációs kapacitások alkalmazását. Emellett egyre több és megfelelőbb munkahelyet fog teremteni azáltal, hogy nőni fog a vállalkozói tevékenységek iránt érdeklődők száma, a projekttevékenységek során kialakuló kompetenciára, valamint a partnerlaboratóriumokban rendelkezésre álló berendezések használatára épülő transznacionális klaszter kialakításának köszönhetően pedig valamennyi európai régióban egyre vonzóbbá fogja tenni a kutatást és az innovációt. "

Rodolfo Laghi, nemzetközi projektszakértő, az Elettra Sincrotrone és a CENILS projektkoordinátora

A CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources, innovatív fényforrásokon alapuló közép-európai tudáshálózat) projekt a kivételesen nagy teljesítményű mikroszkópként is alkalmazható, illetve az atomokkal és molekulákkal kapcsolatos új információkkal szolgálni képes innovatív fényforrásokban rejlő lehetőségek fejlesztésével foglalkozik.

Az innovációs szakadékok áthidalása

A projekt során létrehozott hálózat támogatja a már meglévő transznacionális oktatási és képzési hálózatok fejlesztését, egyúttal ösztönzi a szaktudás és személyzet kétirányú szabad áramlását a tudományos és vállalkozói ágazatok között.

A projektben részt vevő különböző régiók között mind a technológiai lehetőségek kiaknázása, mind az előttük álló akadályok tekintetében egyenlőtlenségek tapasztalhatók. A projekt célja ezért, hogy a kevésbé fejlett régiók helyi innovációs és oktatási rendszereinek megerősítése révén, valamint a fejlettebb régiókban található analóg rendszerekkel való szilárd hosszú távú kapcsolatok kialakítása segítségével hozzájáruljon az érintett öt ország közötti szakadék áthidalásához.

A humán tőke fejlesztése

A projekt részeként várhatóan mintegy öt munkahely jön létre a két kísérleti kezdeményezés végrehajtása nyomán. A kezdeményezések célja, hogy növeljék a kereskedelmi szereplők érdeklődését két, az innovatív fényforrásokat népszerűsítő ígéretes alkalmazási területen. Az említett kísérleti kezdeményezéseket a projekt tudományos partnereinek együttműködésével a közép-európai programozási terület legalább negyven munkatársa és a főbb célcsoport tagjai fogják végrehajtani. A főbb célcsoportok tagjainak képzéseket fognak szervezni.

Mindezen tevékenységek részeként a CENILS hálózat olyan közös stratégiákat és cselekvési terveket fog megvalósítani, amelyek célja az emberi erőforrások megerősítése és a tudásfejlesztés. A program ezenkívül támogatni fogja a programozási terület különböző régiói közötti szakképzett személyzet megfelelő mértékű cseréjét, kedvező hatással lesz a demográfiai változás és a migráció kezelésére, valamint ellensúlyozni fogja a munkaerő-elszívással összefüggő problémákat.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „CENILS – Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources” (innovatív fényforrásokon alapuló közép-európai tudáshálózat) projekt teljes beruházási igénye 1 091 500 EUR, amelyhez az Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja a 2007–2013 közötti programozási időszak „Közép-Európa” operatív programjának részeként, a „Technológiaátadás és vállalati innováció” prioritási tengelyen keresztül 881 745 EUR összeggel járult hozzá.


A tervezet dátuma

24/06/2015