Kulturális örökség megőrzése Közép-Európa tájain

A Vital Landscapes Közép-Európa szerte összehozza a különböző érdekelt feleket és partnereket annak érdekében, hogy regionális tevékenységek és nemzetközi cserék révén megoldásokat dolgozhassanak ki. A több száz éves tájak egy adott régió identitásának elválaszthatatlan részét képezik, ennek ellenére gyakran nem veszünk tudomást az értékükről, a beruházások során nem figyelünk oda erre.

További eszközök

 
A gyerekek testközelből tapasztalják meg az érintetlen természeti környezet fontosságát.© Luka Vidic, Ljubljansko Barje, Szlovénia A gyerekek testközelből tapasztalják meg az érintetlen természeti környezet fontosságát.© Luka Vidic, Ljubljansko Barje, Szlovénia

" A VITAL LANDSCAPES segítségével adatbázisba foglaltuk Unteres Saaletal területeit és a tájak fenntartására irányuló intézkedéseket. Ezenkívül számos workshopot tartottunk a lakosok és az érdekelt felek bevonásával, melyek során új ötletek születtek tájaink fejlesztésére vonatkozóan.” "

Dr. Gerd Villwock, alelnök, Unteres Saaletal Nemzeti Park

A közép-európai tájak minőségének, szépségének és sokszínűségének megőrzésére irányuló közös cél érdekében nyolc partner fogott össze a projektben a tudományos szférából és egyéb szakterületekről, hogy új, innovatív módszereket teszteljenek az állampolgárok bevonására, és hagyományos nemzetközi rendezvényeket, konferenciákat, munkacsoport-megbeszéléseket és tanulmányutakat szervezzenek. Közép-Európa-szerte a tájak megőrzésére irányuló különféle megközelítések megvitatására ösztönzik az érintetteket, melynek során tanulhatnak is egymástól, így növelve a rendelkezésre álló lehetséges megoldások tárházát.

A helyi lakosok bevonása

A Vital Landscapes projektnek fontos része a helyi lakosok bevonása a saját tájaik jövőbeni fejlesztéséről szóló döntésekbe. A németországi Unteres Saaletal területén a kultúrtájakra szakosodott idegenvezetők képzésük során valósággal nagyköveteivé válnak az adott régiónak, és a tájak látványosságára is felhívják a figyelmet. Unteres Saaletal tájegység csapata a helyi szakértőkkel is együttműködik azon területek kijelölésében, ahol a természeti környezet megőrizhető, így ellensúlyozhatók a közeli területeken folyó intenzívebb területfejlesztés hatásai.

Az ausztriai Mühlviertel régióban a projekt részeként helyi párbeszédet kezdeményeznek, így kiderül, a helyi lakosok milyen fejlesztéseket látnának szívesen falujukban és környékén. Ennek keretében véleményeket gyűjtenek és megbeszéléseket folytatnak, melyek során a résztvevők felállíthatják prioritásaikat saját közösségükre vonatkozóan, és megvitathatják a fejlesztés lehetséges forgatókönyveit.

A csehországi Sumava hegységben például rendszeres megbeszélésekkel erősítik a helyi lakosok és az újonnan létrehozott bioszféra-rezervátum közötti kapcsolatot. A szlovéniai Ljubljansko Barje körzetben a helyi gazdák a helyi élelmiszerek értékére hívják fel a külvárosi családok figyelmét, és elmagyarázzák a gyerekeknek, hogyan járulhatnak jobban hozzá a fenntartható fejlődéshez, továbbá az érintetlen természeti környezet fontosságát is tudatosítják az emberekben.

Egy zöldebb Közép-Európáért

A tájainkat érintő változások sokszor nagyon lassan, szinte észrevétlenül mennek végbe. Képek és szimulációk segítségével azonban az érintettek vizuális képet kaphatnak a tájaikat fenyegető veszélyekről, és a változás folyamata is szemléletesebben ábrázolható. A projekt keretében sokféle vizualizációs technikát alkalmaznak az objektív tárgyalási alap megteremtése érdekében. A legújabb vizualizációs módszereket ötvözik a hagyományos módszerekkel, például a múltbeli képek, térképek és ortofotók összehasonlításával, mint ahogyan azt a szlovákiai Kis-Kárpátok esetében tették. Az élvonalbeli technológiákhoz tartozik az olyan GoogleEarth-alkalmazások fejlesztése, amelyekkel a tájak egyes elemein végbemenő változások három dimenzióban modellezhetők, mint például a magyarországi Nagyberek esetében. A lengyelországi Msciwojow esetében a projekt megvalósítása során együttműködnek a helyi érintettekkel: a 3dsmax modellező eszköz segítségével szemléltetik a lakosokkal, milyen lesz falujuk a helyreállítás után.

A kultúrtájak megőrzése érdekében a projekt azt kommunikálja, miként elégíthetők ki az egyes régiók különböző gazdasági fejlesztési igényei a környezetvédelmi és népjóléti szempontok figyelembevételével. A projekt legfontosabb eredménye, hogy ösztönzi a tájak fenntartói – gazdálkodók, befektetők, környezetvédők és lakosok – közötti párbeszédet mind regionális, mind európai szinten.

A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „Kultúrtájak valorizációja és fenntartható fejlődése innovatív szerepvállalás és vizualizációs technológiák segítségével” projekt teljes beruházási igénye 2 018 152 euró, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 619 435 euró összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „Közép-Európa” operatív programjának részeként.

A tervezet dátuma

12/12/2014