EMPIRIC – Enhancing Multimodal Platforms, Inland Waterways and Railways services Integration in Central Europe (Multimodális platformok növelése, belvízi és vasúti szolgáltatások integrációja Közép-Európában)

Az EMPIRIC projekt támogatást nyújtott a multimodális szállítási megoldásokhoz és logisztikai szolgáltatásokhoz a balti-adriai folyosón (BAC).

További eszközök

 

" „Az EMPIRIC célja az észak-adriai kulcsfontosságú kikötők és a közép-európai piac közötti összeköttetés elindításának és fejlesztésének támogatása. A projekt keretein belül értékelték a vízi és vasúti szállításra való átállás fenntarthatóságát a multimodális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, így a közeljövőben a szállítás környezetkímélőbbé, a logisztikai lánc pedig versenyképesebbé válhat... A projektre általánosságban a gyakorlatias és piacorientált megközelítés a jellemző... "

Paolo Costa, az Észak-adriai Kikötők Szövetségének elnöke

A projekt fontos politikai törvényhozók, érdekeltek és piaci szereplők közreműködésével valósult meg a Közép-Európa közlekedésében fontos szerepet játszó észak-déli folyosón; a cél a hatékonyabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb áruszállítási módok kifejlesztése volt. Különösen nagy hangsúlyt kapott a vasút és a belföldi vízi szállítási útvonalak használatának ösztönzése.

A balti-adriai folyosón történő áruszállítás környezetkímélőbbé tételére vonatkozó ajánlások azt követően kerültek kidolgozásra, hogy elemzések készültek a forgalom áramlásáról, a logisztikai szolgáltatásokról, valamint a piaci ösztönzőkről a hat partnerországban (Olaszország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Cseh Köztársaság és Lengyelország). Az elemzések a következőket foglalták magukban: 10 regionális elemzés az áruk áramlásáról, egy nemzetközi megvalósíthatósági tanulmány, öt hatáselemzés az új multimodális szolgáltatásokról és infrastruktúrákról, elemzés a biztonsági képzés folyamatáról a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban, valamint öt elemzés a nemzeti belföldi navigáció menetéről. Emellett egy GIS-eszköz is elérhetővé vált a projekt webhelyén a multimodális platformok feltérképezéséhez, valamint létrejött egy, a Dunától a Pó folyóig terjedő folyóinformációs rendszer, amely lehetővé teszi a tudásanyag átadását.

A kötetlen üzleti megbeszélések közel hozzák egymáshoz az érdekelteket

Az EMPIRIC emellett egy projektpartnerekből, helyi hatóságokból, fuvarozási fővállalkozókból és logisztikai szolgáltatókból álló közösséget is létrehozott, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak, és kötetlen beszélgetés keretében több szinten vitatják meg a multimodális fuvarozás különböző kérdéseit. A közösség több „üzleti kávézást” szervezett Közép-Európában, amelyeken több mint 800 látogató és 300 előadó vett részt a magán- és a közszférából egyaránt. A számos nemzetközi szeminárium mellett ezek az események lehetőséget nyújtottak a projekt kedvezményezettjeit érintő kihívások, valamint az elvárásaik megvitatására.

A projekt keretében emellett több mint 100 interjú alapján egy közös állásfoglalást is megfogalmaztak az ösztönzőkről; öt üzleti tervet hoztak létre az észak-adriai kikötőket Közép-Európával összekötő új vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint értékelést készítettek az elektronikus adatcsere (EDI) platformokról.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

Az „EMPIRIC – Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe” (Multimodális platformok növelése, belvízi és vasúti szolgáltatások integrációja Közép-Európában) projekt teljes beruházási igénye 2 937 335 EUR, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2 308 226 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „KÖZÉP-EURÓPA” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

19/11/2014