Kulturális útvonal fejlesztése Magyarország és Szlovénia között

Tours-i Szent Márton zarándoklatai nyomán új kulturális útvonal épült Szlovénia és Magyarország között, amely határon átnyúló turisztikai célállomás lehet az érdeklődők számára.

További eszközök

 
A Via Savaria projekt keretében egy Szlovénián és Magyarországon keresztül vezető turisztikai útvonalat fejlesztenek. © Via Savaria A Via Savaria projekt keretében egy Szlovénián és Magyarországon keresztül vezető turisztikai útvonalat fejlesztenek. © Via Savaria

" A „Via Savaria” projekt lehetővé tette a Szent Márton európai kulturális útvonal első, Szlovénia és Magyarország közötti szakaszának megépítését, ezáltal hozzájárulva az Európa Tanács európai kulturális útvonalak megvalósítására irányuló célkitűzéseinek megvalósításához. A kulturális útvonal létrehozásával a jelen esetben Tours-i Szent Márton - akinek tiszteletére 1700. születési évfordulója alkalmából 2016-ra meghirdették az európai Szent Márton-emlékévet - által megtestesített közös kulturális értékekre kívánjuk felhívni az európai nemzetek és népek figyelmét. "

Tine Jenko, European Cultural Centers of St. Martin Slovenia (Szt. Márton európai kulturális központok, Szlovénia), ügyvezető igazgató

A Tours püspökévé választott Szent Márton a 4. században élt, és ma is a legismertebb keresztény szentek közé tartozik Európában. A mai Szombathelyen született, felnőttkora nagy részét azonban Franciaországban töltötte. A 'Via Savaria' projektet az Európa Tanács 2005. évi nyilatkozata ihlette. E szerint a Szombathelyet a franciaországi Tours-ral összekötő utat európai kulturális útvonallá kell minősíteni, amely páratlan műemlékeken keresztül mutatná be Európa legnépszerűbb szentjének életét és munkásságát.

Egy kulturális szimbólum ünneplése

A 2016-os európai Szent Márton-emlékév előkészületeinek részeként a Via Savaria projekt 2009-ben, Szombathelyen indult, és célja, hogy három országon keresztül mutassa be a zarándok szent életét. A projekt elnyerte a szlovén és a magyar kormány támogatását, amelyek az útvonalat turisztikai látványosságként kívánják népszerűsíteni. Az útvonal mentén található települések és azok főbb érdekelt felei is csatlakoztak a projekthez, ami így immár 15 (kilenc szlovéniai és hat magyarországi) együttműködési partnert számlál.

Kulturális és gazdasági fejlesztés

A projekt keretében sikerült megépíteni a franciaországi Tours-ig vezető nagy európai kulturális útvonal első 400 km-es szakaszát Szlovénia és Magyarország között. A kulturális útvonal teljes hossza 2500 km lesz. A projekt elsődleges célja, hogy a közös kulturális-turisztikai kezdeményezés révén támogassa a magyar–szlovén határrégió fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődését, ami kedvező hatással lesz a helyi gazdasági fejlődésre.

A projekt részeként tudományos kutatásokat folytattak Tours-i Szent Márton életéről és munkásságáról, valamint az útvonalat övező természeti és kulturális örökségről. A kutatómunka eredményeként 38, tájékoztató táblákkal, asztalokkal és padokkal felszerelt pihenő épült. A pihenőkön kívül információs pontok, bor- és kulináris központok, valamint egy kulturális központ és egy élménypark is létesült.

A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A “Saint Martin’s centres and European Saint Martin’s cultural path (Via Savaria)” (Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal - Via Savaria) projekt teljes beruházási igénye 1 434 858 euró, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 186 917 euró összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programozási időszak „Szlovénia - Magyarország” operatív programjának részeként.

A tervezet dátuma

20/07/2015