Közép-európai együttműködés az elöregedő társadalom jelentette kihívások kezeléséhez

A munkahelyeken tapasztalható demográfiai változások valódi kihívást jelentenek, mivel a 60 év feletti munkavállalók száma lassan meghaladja a fiatal alkalmazottakét. A „CE-Ageing Platform” („Közép-európai tudásplatform az idősödő társadalomért”) formájában azonban olyan együttműködési stratégia jött létre, amely minimalizálni tudja ezen változás negatív hatásait Közép-Európában.

További eszközök

 
CE-Ageing Platform CE-Ageing Platform

" A projekt bebizonyította: ahhoz, hogy hatékony megoldásokat és válaszokat találjunk az elöregedő társadalom jelentette kihívásokra, hatékony és fenntartható együttműködésre van szükség a kormányzatok, a szociális partnerek, valamint a szervezetek között, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. "

Mirna Prebanda, Felső-Ausztriai Munkakamara

A projekt célja az érdekeltek és a partnerek közötti együttműködés megteremtése, és ezzel a gazdasági növekedés, a regionális fejlődés és a társadalmi kohézió serkentése. „[A projekt] azon a meggyőződésen alapul, hogy a „népesség elöregedése” néven illetett átfogó jelenséget csakis közös együttműködéssel lehet hatékonyan kezelni” – mondja Mirna Prebanda, a Felső-Ausztriai Munkakamara munkatársa.

Keretrendszer a változások hatékony kezeléséhez

A projekt keretében egy olyan platform jött létre, amely javítja a keretrendszer feltételeit azáltal, hogy az irányelveket, a kormányzati folyamatokat, valamint a mechanizmusokat a fejlesztés, az egészségügy, az oktatás, a munkaerőpiac, a migráció és a szociálpolitika terén jelentkező demográfiai változásokhoz igazítja.

A CE-Ageing Platform projekt keretében a nyolc országból származó 13 projektpartner hasznosítani tudja a korábbi tevékenységek és eredmények, valamint a projekt keretében megvalósított intézkedések tanulságait.

Stratégia a gyakorlati megvalósításhoz

A főbb tevékenységek magukba foglalják többek között egy közös transznacionális CE-Ageing Platform stratégia létrehozását, amely iránymutatásul szolgál a közép-európai országok és régiók számára a demográfiai változásokra való reagáláshoz, tematikus szakmai összejövetelek szervezéséhez, a népesség elöregedésével kapcsolatos regionális stratégiák, regionális oktatási koncepciók, több generációt magukba foglaló humánerőforrás-fejlesztési stratégiák, a munka-magánélet egyensúlyának javítását célzó projektek, valamint az életkort és a sokszínűséget kezelő projektek kialakításához.

Létrejött a „Fórum a közép-európai népesség elöregedéséről”, amelynek keretében minden évben konferenciát rendeznek Szlovákiában, Szlovéniában és Olaszországban. A projekt részeként egy internetes „CE-Platform on Ageing” adatbázist is létrehoztak, amely gyakorlati tanácsokat, kísérleti projekteket és általános információkat tartalmaz a közép-európai országokról a népesség elöregedésével kapcsolatos stratégiák, akciótervek és kormányzati megoldásokkal kapcsolatban.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „CE-Ageing Platform” („Közép-európai tudásplatform az idősödő társadalomért”) projekt teljes költsége 2 172 985 EUR, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 1 721 611 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programozási időszak „KÖZÉP-EURÓPA” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

22/05/2015