A Kézműves Akadémia új lehetőségeket nyit meg a magyar és a szlovén fiatalok előtt a régi népi hagyományok útján

A hagyományos kézműves tevékenységek gyökeréhez visszatérő nemzetközi projekt nem csupán Magyarország és Szlovénia gazdag kulturális örökségének megőrzését tűzte ki célul, hanem lehetőségeket teremt a fiatalok számára jövedelmük kiegészítésére, ezzel is serkentve a növekedést a régióban.

További eszközök

 
Kézműves Akadémia. © Marko Suhoveršnik Kézműves Akadémia. © Marko Suhoveršnik

Az alulról építkező projekt, amely kézművesek, helyi lakosok, különböző társadalmi csoportok, valamint oktatási és kulturális szervezetek közvetlen bevonásával valósul meg, lehetővé teszi a kézművességgel kapcsolatos tudás és tapasztalat nemzetközi áramlását – mindez szakmai összejövetelek és közös képzési programok keretein belül valósul meg. A magyar projektpartnerek szakmai minősítési programok terén szerzett tapasztalata igen hasznosnak bizonyult a szlovéniai programok kifejlesztése során.

A szakmai összejövetelek és a képzések tárgyát képző kézműves technológiák és termékek eredményesen használhatók műemlék jellegű épületek helyreállítása, vagy energiahatékony, helyi szinten elérhető anyagok, például széna felhasználásával készülő új épületek tervezése során. A termékeket, amelyek előnye az energiatakarékosságban és a rövid szállítási útvonalban rejlik, később értékesíteni is lehet, illetve idegenforgalmi látványosság is válhat belőlük.

Tradicionális tevékenységek megőrzése új technológiák révén

A projekt egyik kiemelt célja a magyar és a szlovén iparművészeti örökség megőrzése a digitalizáció útján. Ez többek között olyan oktatófilmek létrehozásával valósul meg, amelyek a kézműves termékek létrehozásának teljes folyamatát bemutatják az anyag előkészítésétől a termék felhasználásáig és működéséig, kiegészítve egy mesterember magyarázataival. Az oktatófilmeket a Kézműves Akadémia is fel tudja használni, hiszen azok tökéletesen alkalmasak a kézműves termékek készítésének bemutatására, és a projekt oktatási aspektusának szerves részét képezik.

Modernizáció és új perspektívák

Az utóbbi években a kézművesipar nem nyújtott biztos megélhetést művelőinek. A fiatalok azonban egyre inkább felismerik a kulturális hagyományok megőrzésének fontosságát, és érdeklődést tanúsítanak saját gyökereik iránt. A kézműves technológiák és termékek modernizálása, valamint az új felhasználási módokhoz való igazításuk lehetőséget teremt arra, hogy a projekt szakmai összejövetelein részt vevő munkanélküli fiatalok bevételre tegyenek szert a kézművességnek köszönhetően.

„A projekt nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hagyományos népi mesterségek ismerete és gyakorlása fontos szerepet tölthet be a vidékfejlesztésben, valamint a fiatalok elhelyezkedésében. Két koncepció egyesült: a kézműves hagyományok megőrzése, valamint a kézműves tevékenység fejlesztése képzésekkel és képzési rendszerekkel.” 


Tatjana Vokić Vojkovič, projektigazgató

A teljes beruházás és az EU által biztosított finanszírozás

Az „Academy of Crafts" (Kézműves Akadémia) elnevezésű projekt összes elszámolható költsége 925 431 EUR, ebből 758 362 EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 2007–2013 közötti programidőszakának a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében nyújtott hozzájárulása.


A tervezet dátuma

12/05/2014