Q-AGEING: Minőségi élet a 60 év felettiek számára

Az európai transznacionális projekt célja a közszolgáltatások színvonalának javítása, valamint a városi környezet fejlesztése az idősek szükségleteinek megfelelően, kiegyensúlyozottabb életkörülményeket teremtve ezáltal számukra.

További eszközök

 
Illusztráció az eszköztárban, amely egy idősebb nőt ábrázol. Illusztráció az eszköztárban, amely egy idősebb nőt ábrázol.

" A legtöbb európai város jelentős mértékben hozzá tud járulni az aktív időskor feltételeinek megteremtéséhez, és ötleteik a többi szereplő számára is inspirációt adhatnak. Ez az oka annak, hogy közös együttműködés keretein belül törekszünk az aktív időskort lehetővé tevő körülmények megteremtésére. "

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere (Budapest XI. kerülete)

Az ERFA által támogatott Q-AGEING projekt lengyelországi, magyarországi, németországi, olaszországi, és szlovéniai partnerek együttműködésével valósult meg, akik az egyes országokban alaposan letesztelt kísérleti projektek segítségével világítottak rá arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az idősek a társadalomban.

A projekt kezdő lépéseként részletes elemzéseket készítettek az idősek mindennapi lakókörnyezetéről, egészségi állapotáról, mobilitásáról és foglalkoztatottságáról. A kutatás eredményei alapján regionális akcióterveket dolgoztak ki, amelyek a legfontosabb területekre összpontosítottak.

A partnerek ezt követően különböző kísérleti projekteket dolgoztak ki, és ezek közül kiválasztották a legígéretesebb esettanulmányokat. Emellett egy programtervezetet is létrehoztak azzal a céllal, hogy azt bármely olyan intézmény vagy város felhasználhassa, amelynek célja az idősek eredményesebb integrálása a társadalomba. A döntéshozók számára ajánlásokat fogalmaztak meg, majd ezeket el is juttatták hozzájuk. 

Cél az idősek önállóságának megőrzése

A Q-AGEING projekt megállapítása szerint a társadalom elöregedésének kezelése eredményesebb lenne, ha az idősek hosszabb ideig maradnának a munkaerőpiacon, és nyugdíjas éveik alatt is megőriznék egészségüket, aktivitásukat és autonómiájukat.

A Q-AGEING projektben résztvevő partnerek különböző európai országokban és régiókban tesztelt 18 kísérleti projekt segítségével mutatták be, hogy milyen szerepet tölt be jelenleg az idősebb korosztály a társadalomban, illetve milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a hatékonyabb társadalmi integrációra.  A kísérleti projektek közé tartozik az idősek számára létrehozott online „SkypeCare” kezdeményezés Magyarországon, illetve egy nappali ápolási központ Szlovéniában.

A Q-AGEING projekt egyik legfontosabb eredménye a hozzá tartozó eszköztár létrehozása, amely a projekt keretein belül megvalósított munka összegzésének tekinthető.  Az eszköztár megnyitja az utat az idősbarát közösségi terek létrehozása, valamint a mobilitás javítása felé az idősek számára kialakított rekreációs parkok, szabadtéri területek, illetve a városi közlekedési lehetőségek fejlesztése révén. Az eszköztár az EU minden tagállama számára elérhető.

Emellett egy transznacionális idősügyi forráscentrum létrehozására is sor került, amely online közösségi területként működik az idősebb korosztály számára.

A projekt eredményeként 30 határozott idejű munkahely jött létre.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „Q-Ageing: Minőségi időskor városi környezetben" projekt teljes költsége 2 218 871  euró, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 1 768 345 euró összeggel járult hozzá a „Közép-Európa” operatív programból a 2007-2013 közötti programidőszakban.


A tervezet dátuma

12/12/2014