A határon túlra történő tehervontatás hamarosan a múlté

A Magyarország és Ukrajna közötti vasúti átkelő jelenleg felújítás alatt áll, hogy az árufuvarozási határátmenet gördülékenyebb és gyorsabb lehessen.

További eszközök

 

A munka Záhonyra koncentrálódik, ahol Északkelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja található az ukrán határ közelében, Csap szomszédságában. A fejlesztés a meglévő pálya mentén egy 43 km-es szakaszt érint, melynek következtében lehetővé válik a nehezebb terhek szállítása és a jelenlegi sebességhatárok emelése.

Nyomtáveltérések

1990-ben mintegy 14 millió tonna áru haladt át a záhonyi vasúti határátkelőhelyen. Bár ez a mennyiség a következő évtizedben lecsökkent, azóta viszonylag stabil maradt – ez körülbelül öt millió tonna Ukrajnából bejövő és mintegy egymillió tonna kimenő forgalmat jelent.

A két ország közötti eltérő nyomtávú vasúti szabványok miatt az árut mindig is át kellett rakodni a határ két oldalán lévő rendező pályaudvarokon. Ezek a pályaudvarok az ukrajnai Csapon, valamint Záhonyban és környékén – köztük több délre lévő településen (Fényeslitke, Tuzsér és Eperjeske) találhatók. A vasúti árufuvarozás az elmúlt években is veszteséget szenvedett a térség közúti áruszállításának jelentős növekedése következében.

A projekt célja, hogy a záhonyi térség széles nyomtávú (1520 mm) vasúti gerinchálózatának és vontatóvágányainak (1520 mm és 1435 mm) felújításával az említett kihívásokat kezelni tudja. Hasonló munkák lennének a tervek szerint Eperjeske rendező pályaudvarának többi vágányán is a kapcsolódó jelzőberendezések részleges felújításával, beleértve a megfelelő áramellátást, a térvilágítást, valamint a távközlést és a váltófűtést érintő munkálatokat. A felújítandó sínpályák a jelenlegi nyomvonalon, azonos kitűzési paraméterekkel épülnek újjá.

Nagyobb terhelés

A projekt befejezésével közel 43 km-es pálya átépítése készül el Záhony és a várostól délre lévő közeli átrakó és/vagy rendező pályaudvarok között. A munkálatok részét képezi az eddig 48 kg/m és 54 kg/m terhelhetőségű vasúti vonalszakaszok cseréje vagy átépítése, amelyek fejlesztésével lehetővé válik a 60 kg/m-es keréknyomású terhelés is. A pálya ezzel alkalmas lesz a nehezebb, akár 245 kN tengelyterhelésű tehervonatok fogadására is.

A vonatoknak ezen a szakaszon sebességkorlátozásra is kell számítani a vonal közel 40%-án. A pályafelújításnak köszönhetően azonban ezek a sebességhatárok emelkedni fognak.

Reményeink szerint a fejlesztések a Záhony térségén átmenő teherszállítás általános növekedését eredményezik, és a jelenlegi 5,7 millió tonna eves forgalom 2015-re évi 8 millió tonnára nő. A fejlesztés segíthet abban is, hogy a térség jelenlegi kedvező megoszlású vasúti és közúti áruforgalma fenntartható legyen.

A teljes és az EU által biztosított finanszírozás

A „Development of the Railway Infrastructure in the Region of Zahony” (Vasúti infrastruktúra fejlesztése Záhony térségében) elnevezésű projekt összes elszámolható költsége 88 832 400 EUR, ebből 75 507 500 EUR a 2007–2013 közötti időszakban kerül folyósításra az EU Kohéziós Alapból.

A tervezet dátuma

10/07/2012