A hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakók kezelésének új fejezete

Ez a program a felszíni és felszín alatti vizek védelmét, valamint a talajszennyezés elkerülését tűzte ki célul: Magyarország dél-dunántúli régiójában 89 régi és elavult hulladéklerakó rekultivációjára és lezárására került sor.

További eszközök

 

A térségben élő 426 000 lakosnak is javára válik a program, mivel a levegő, a víz, a természetes növény- és állatvilág fokozott védelme révén javulnak az egészségügyi feltételek. A rekultivált hulladéklerakók összterülete 809 000 m2  volt.

A természet és az emberek védelme

A „Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program: Rekultiváció” című projekt révén csökkent a régióban hulladéklerakásra használt földterület, ugyanakkor csökkent a hulladéklerakók jelentette környezeti kockázat is. A programban részt vevő dél-dunántúli telepek műszaki szempontból nem megfelelő, lezárt vagy elhagyott települési szilárdhulladék-lerakók voltak. Ez mintegy 313 települést – körülbelül 165 610 háztartást – érint. Ami a helyi foglalkoztatást illeti, a projekt építési szakaszában 131 ideiglenes munkahely teremtésére került sor, és további 12 állandó munkahely létesült.

A hulladékgazdálkodás újszerű megközelítése

A lezárt 64 hulladéklerakó közül 58 lefedése egy lépésben történt, a többi hatot két szakaszban, egy ideiglenes és egy végleges fedőréteggel zárták le. Az ideiglenes fedőréteg azon hulladéklerakók esetében volt szükséges, ahol a biológiai hulladékok stabilizálódása még nem fejeződött be. A végleges fedőréteg a biológiai stabilizációt követően került felhordásra, a stabilizálódás folyamán keletkező gázt erre alkalmas rendszerekkel gyűjtötték össze. A felszíni vizet összegyűjtő árkok ásására is sor került, ahol arra szükség volt.

Az a fennmaradó 25 hulladéklerakó, amely közvetlenül érintkezett az első talajvízréteggel, vagy amely esetében fennállt annak a veszélye, hogy árvíz vagy belvíz esetén a víz beszivárog a hulladéklerakóba, a hulladékot fel kellett szedni, szét kellett válogatni, és a szelektált hulladékot környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladéklerakókba kellett átszállítani. A hulladékot elszállítás előtt szétválogatták, a fémhulladékot értékesítették, az esetleges veszélyes hulladékot ártalmatlanították, a komposztálható hulladék, valamint az építési és bontási hulladék a lerakóban maradt. A maradék hulladékot a régió három szigetelt hulladéklerakójának (Kökény, Sellye, Marcali) egyikébe szállították.

Folyamatos hatásvizsgálat az egész folyamat során

Az építési munkálatok során valamennyi intézkedés végrehajtása az Unió élőhelyvédelmi irányelvének követelményeivel, valamint a Natura 2000 területek, élőhelyek és fajok védelméről szóló magyar jogszabályokkal összhangban történt. A projekt keretében monitoring rendszer felállítására is sor került. Összesen 94 talajvízfigyelõ kút telepítésére került sor, és most évente kerül sor mintavételre. Az egyik hulladéklerakóban három depóniagáz-kiszellőztető csövet telepítettek. A depóniagáz mérésére 30 gázfigyelő kutat is telepítettek, most évente kétszer kerül sor mintavételre.

A tervezet dátuma

20/09/2011