Gyűjtőszigetek, azonosító chipek és komposztálás – ezek a magyarországi hulladékgazdálkodás új elemei

A Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl vidéki és városi területein új integrált hulladékgazdálkodás és szelektív gyűjtés került bevezetésre. A fő célkitűzés az, hogy a hulladéklerakóban történő elhelyezésre összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége 2020-ig 25%-kal csökkenjen.

További eszközök

 
A korszerű győri hulladékkezelő központ látképe. Copyright: MEDIUS Agency A korszerű győri hulladékkezelő központ látképe. Copyright: MEDIUS Agency

“The benefits of this project will be felt by future generations through a more sustainable environment.”
Mr. Barnabás Kovács, Head of PIU (Project Implementation Unit)

Mintegy 260 000 helyi lakos élvezi ennek az új rendszernek az előnyeit – hiszen a hulladék újfajta válogatása, újrahasznosítása és kezelése kisebb környezetszennyezéssel és egészségügyi kockázattal jár, valamint munkahelyeket teremt.

Sokoldalú rendszer

Az új rendszer fő elemei a következők: egy hulladéklerakó, egy mechanikai-biológiai előkezelő létesítmény, egy újrafeldolgozó létesítmény a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható anyagok feldolgozására és egy komposztáló létesítmény a zöld hulladék számára. Veszprémvarsányban és Vaszarban két átrakó állomás, Győr-Sashegyen pedig hulladékkezelő központ létesült.

A magyar jogszabályok szerint a bizonyos színű fedéllel rendelkező szemétgyűjtő edényeket havonta, legalább meghatározott alkalommal kell üríteni. Ennek nyomon követésére chiprendszert vezettek be a projekt keretében, mind a szelektív gyűjtés ösztönzése, mind az ügyfél-azonosítás javítása céljából. Minden edényt a fogyasztó azonosító kódját tartalmazó chippel láttak el. Amikor ürítéskor az edény egy bizonyos helyzetben van, a járműben felszerelt leolvasó eszköz feljegyzi az azonosító chip kódját, és az adatokat elküldi a központi számítógépnek. Ha azonban a fogyasztók úgy döntenek, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékudvarokat veszik igénybe, az ürítésre vonatkozó jogi követelmények automatikusan kiigazításra kerülnek.

A projekt életciklusa alatt átlagosan várhatóan 130 000 tonna települési szilárd hulladék kerül feldolgozásra. A hulladékszállítást pedig 30 újonnan beszerzett jármű segíti.

Közös erőfeszítések a vidék és a város részéről

A projekt keretében 160 hulladékgyűjtő szigetet és hat hulladékudvart létesítettek Győr sűrűn lakott városi térségeiben az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtésére. Továbbá kétkannás rendszert vezettek be a biológiailag lebomló és a vegyes hulladék elkülönített gyűjtésére.

Hasonlóképpen, a vidéki területeken 179 gyűjtősziget, 36 hulladékudvar és kétkannás rendszer van használatban a biológiailag lebomló, újrahasznosítható és vegyes hulladék gyűjtésére.

A rendszer másik integráns eleme a komposztálás, amely a kétkannás rendszer keretében és a háztartási komposztáló ládákban gyűjtött zöld és biológiailag lebomló hulladékokra irányul.

A tiszta levegőért

A létesítmények megfelelő szigetelésével a légszennyezés szintje várhatóan csökkeni fog, hiszen a biológiailag lebomló hulladék nem kerül a hulladéklerakóba. A hulladékáramok és a hulladékgazdálkodási létesítmények hatékony kezelésével sikerült csökkenteni a hulladéklerakáshoz szükséges terület nagyságát, aminek következtében mind az állati, mind az emberi egészségre irányuló kockázat a lehető legkisebbre mérséklődött.

Mivel a közelben Natura 2000 helyszínek találhatók, gondot fordítottak arra, hogy ne károsítsák az ottani élőhelyeket és fajokat.

Ami a foglalkoztatást illeti, a projekt keretében 65 új munkahelyet létesítettek, és 140 munkakörben történt változás az új feladatok megjelenése révén. Ez ugyan nem jelent új munkahelyeket, de elősegíti azt, hogy a foglalkoztatásban magasabb elvárások és követelmények érvényesüljenek.


A tervezet dátuma

09/09/2010