A szennyvízcsatorna-rendszer rendbetétele Magyarországon

A tervek szerint az elkövetkező években számos kulcsfontosságú szennyvízcsatorna-rendszert fognak korszerűsíteni a nyugat-dunántúli régióban. A projekt célja a felszín alatti vizek szennyezettségének csökkentése és a térségben élő emberek környezeti életminőségének javítása.

További eszközök

 

A „Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetése” projekt keretén belül elvégzett infrastrukturális fejlesztések jóvoltából a régió szennyvízkezelését ezentúl 21. századi módszerekkel fogják végezni. Hosszú távon a csatornaprogram segít megóvni Nagykanizsa és a környező települések vízbázisait.

A fő cél a nagykanizsai térség felszín alatti vizeinek megóvása a szennyeződéstől, ezzel járulva hozzá a lakosság életminőségének javulásához, illetve a környezeti jellemzők jobbá tételéhez a település fenntartható fejlődése érdekében.

Az infrastruktúra kibővítése

A projekt elsősorban a nagykanizsai szennyvízcsatorna-hálózat bővítését, valamint 12 környező településen új csatornahálózat építését foglalja magában. Az új szennyvízcsatorna-hálózatokat a nagykanizsai szennyvíztisztító telep fogja kiszolgálni, amelyet szintén korszerűsítenek. Ennek érdekében szennyvíziszap kezelésére és ártalmatlanítására szolgáló rendszereket is telepítenek. A tervek alapján a projekt befejezése után a szennyvízcsatorna-hálózat további 7816 ember igényeit fogja tudni kielégíteni.

A szennyvízcsatorna-hálózatot kiterjesztik Nagykanizsa egészére, valamint 12 környező településre. Összesen 3316 háztartásnak építenek ki kapcsolódási pontot, 163 km hosszan fektetnek le szennyvízvezetéket, további 6 km hosszan pedig felújítják a már működő rendszert. A jelenleg is működő nagykanizsai szennyvíztisztító telepet szintén felújítják, ezzel biztosítva a kibocsátási határértékek betartását a sérülékeny területeken. Ezenfelül egy új medencét is létesítenek az emésztőgödrökből származó hulladékok kezelésére, kiegészítve egy szennyvíziszap kezelésére és ártalmatlanítására alkalmas rendszerrel, amely magában foglal iszapsűrítő, ultrahangos előkezelő, anaerob mezofil lebontó, víztelenítő és komposztáló berendezéseket is. Mindezek célja a szerves anyagok és a betegségeket kiváltó mikroorganizmusok jelenlétének csökkentése a szilárd anyagban.

Javul az életminőség

A projekt célja, hogy Nagykanizsa és a környező települések lakossága jobb minőségű szennyvízkezelési szolgáltatásban részesüljön, valamint hogy a szennyvízgyűjtési és -kezelési szolgáltatások egyre több ember számára legyenek elérhetők, aminek együttes eredményeként a térség minden lakójának életminősége javulni fog. A tervek szerint a szennyvízcsatorna-hálózat kibővítése és felújítása, valamint a nagykanizsai szennyvíztisztító telep által nyújtott jobb minőségű szennyvíztisztítás eredményeképpen a felszín alatti vizek szennyezettségének szintje is csökkenni fog. A projekt a tervek szerint 2012 tavaszán fog befejeződni, és számos téren jelentős mértékben javítani fogja a helyi lakosság életminőségét.

A tervezet dátuma

03/10/2011