A határmenti területen örömmel fogadják az új szennyvízhálózatot

Azok az átfogó munkák, amelyek Makó és környékének szennyvízcsatorna-hálózatát hivatottak javítani, máris több ezer ember életében hoztak előnyös változást Délkelet-Magyarországon. A csatornahálózat, amely 2009-ben készült el, hat települést fed le az országnak ebben a térségében, amely a romániai határtól nem messze található.

További eszközök

 

A projekt az EU társfinanszírozásával valósult meg, és a célja a helyi közüzemi hálózat fejlesztése volt. További célkitűzés volt a környezetszennyezés megelőzése és a környezet javítása.

Kibővített szennyvízhálózat

Makó a magyarországi Dél-Alföld régióban található kisváros, amely elsősorban a helyi mezőgazdaságból él. Lakosainak száma mintegy 24 400.

Az EU által társfinanszírozott projekt a város és néhány környező település szennyvízhálózatának a javítására irányult. A cél többek között a térség hiányzó infrastruktúrának pótlása és a talajvíz-szennyezés megállítása volt. A projekt további célkitűzése volt, hogy megakadályozza a felszíni vizek szennyezését a Maros folyó jobb partján, 22 km-es szakaszon, és javítsa a környezet minőségét a hat érintett településen.

A munkák részét képezte a már meglévő makói szennyvízhálózat kibővítése. Továbbá új szennyvízcsatornákat építettek a város körül található öt településen (Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád). Ezeket a csatornahálózatokat rákötötték közvetlenül a város szennyvízkezelő üzemére vagy a város szennyvízhálózatára.

Kibővítették a város szennyvízkezelő üzemének biológiai kapacitását, így az már 52 500 lakosegyenértéknek megfelelő szennyvíz kezelésére alkalmas. Ezenkívül egy szennyvíziszap-kezelő és –elhelyező rendszert létesítettek.

Előnyök a lakosság és a környezet számára

A projekt keretében kibővítették a szennyvízcsatorna-hálózatot Makóban és környékén, így az most további 35 300 fő kiszolgálására alkalmas. A rendszerhez tartozik mintegy 300 km hosszúságú új gravitációs csatorna és 92 km hosszúságú nyomócső, és a hálózat immár mintegy 14 300 háztartást ér el. A város már meglévő, 70 km hosszú szennyvízhálózatának mintegy egy hatoda pedig fel lett újítva. Gondot fordítottak arra, hogy a helyi Natura 2000 természetvédelmi területeken ne történjen építkezés.

A szennyvízkezelő telep kibővítése pedig lehetővé teszi a térségnek, hogy megfeleljen az érzékeny területeken alkalmazandó kibocsátási határértékeknek. Ráadásul az új szennyvíziszap-kezelő és –elhelyező rendszer teljes kapacitása 1095 tonna víztelenített iszap évente. Az iszapot a helyszínen, szolár technológiával víztelenítik, amely aztán a mezőgazdaságban használható fel.

A projekt eredményeképpen várhatóan jelentősen mérséklődni fog a helyi felszín alatti vizek, valamint a Maros folyó szennyezése. Továbbá a megvalósítása során mintegy 60 új munkahely jött létre.


A tervezet dátuma

24/06/2010