Az EU régióit digitalizálják

Az innováció és a gazdasági fejlesztés érdekében, Európa régiói felhasználják a digitális földi televíziózás fejlődését.

További eszközök

 
DTT-TV, bárhol is lennél. DTT-TV, bárhol is lennél.

Kontextus

Az EU kommunikációs piacának komplexitása és változatossága ellenére, a digitális szolgáltatásokra való áttérés, a legtöbb országban és régióban ugyanazokat a problémákat veti fel. Ezért és azért, hogy a többiek tapasztalatából is tanulhassanak, egyes európai régiók elhatározták, hogy együttműködnek egymással, és hogy együtt promoválják a harmonizált európai digitális fejlődést.

A DICE (Digitális innováció az európai együttműködés révén) projekt azon hét európai régió közötti tapasztalatcsere előmozdítására összpontosít, amelyek a digitális földi televíziózás és az azzal kapcsolatos szolgáltatások bevezetési folyamatában vannak. A projekt elsősorban azoknak a lehetőségeknek az optimalizálására összpontosít, amelyeket a digitális földi televíziózás nyújt a regionális gazdasági fejlesztés, és különösképpen a KKV-knek a promoválásához a médiákban és a telekommunikációs szektorban. A projekt többi része a fogyasztók általi elfogadás, a műszaki szabványok, az üzleti modellek és a szabályozási keretek témáival foglalkozik.

Berlin szövetségi államot a Szenátus Gazdasági, Munkaügyi és Nőügyi Osztálya képviseli, és ez a projekt vezető partnere. Ehhez a projekthez a következő hatóságok is hozzátartoznak: az Osztrák Hírközlési és Telekommunikációs Szabályozó Hatóság (Ausztria); a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium (EK); Gavle városa (Mellersta Norrland, Svédország); a Lengyel Elektronikai és Telekommunikációs Kereskedelmi Kamara KIGEiT (Mazowiecke, Lengyelország); Magyarország Országos Kommunikációs Hatósága; Litvánia Információs Társadalom Fejlesztő Bizottsága.

A digitalizálás általi fejlődés

A DICE általános célkitűzése annak elemzése, hogy a digitalizálás terén történő műszaki változások milyen hatással járnak a partnerrégiókra, és hogy ezeket a változásokat hogyan lehetne hasznosítani a gazdasági fejlesztés régiók keretén belüli promoválásához. A projekt elsősorban az olyan digitális szolgáltatások, alkalmazások és tartalom ösztönzésére összpontosít, amelyek új piacokat teremtenek, költséghatékonyak és növelik az egész gazdaság munkatermelékenységét. Az elképzelések szerint, a KKV-k lesznek a fő tartalom- és alkalmazás szolgáltatók, és így a projekt hozzájárul majd az illető régiók gazdasági fejlődéséhez, és a munkahelyteremtéshez.

A legfőbb cél a partnerrégiók támogatása a fokozottabb foglalkoztatással járó, versenyképes és dinamikus, tudásalapú gazdaságok kialakításában, és a régiók közötti szociális kohézió megteremtésében.

Eredmények

A projekt eredetileg a partnerek közötti együttműködés fejlesztésére vagy megerősítésére, valamint a regionális és országos politikai döntéshozók, és a fontos KKV-k hálózatainak a létrehozására összpontosított. A szociális elfogadás, az üzleti modellek, a frekvencia politika és szabályozások, az interaktív szolgáltatások, a migráció, a kivitelezés és az üzleti lehetőségek kérdéseinek a megválaszolásához egyéni munkacsoportokat hoztak létre. E hálózatok tevékenységeit konferenciák és csúcstalálkozók révén támogatják.

E tevékenységek révén, a DICE projekt hozzájárul a partnerrégiók analóg televíziózásról digitális televíziózásra való rátérési képességének a megerősítéséhez, és támogatja a közösen szabványosított megközelítések kifejlesztését. A bevált gyakorlatok azonosítása és transzfere révén megtörténik a digitális szolgáltatások és alkalmazások promoválása, és új piacok jönnek létre. A DICE projekt által megkönnyített együttműködés közvetlen eredményei, hogy a digitális földi televíziózás terén a partnerek technológiai előnyhöz jutottak, és hogy a projektben résztvevő régiók hasznot húzhatnak abból, hogy a többi régiónak is átadható új digitális szabványok kidolgozásának az élén állnak.


A tervezet dátuma

01/06/2006