Mini Europe: A fiatalok ösztönzése vállalkozásra

A több országra kiterjedő Mini Europe projekt részeként sikeresen átültettek az Egyesült Királyságba és Hollandiába egy svéd programot, amelynek célja a vállalkozókedv növelése a fiatalok körében.

További eszközök

 
A Mini Europe célja a vállalkozókedv növelése volt a svéd, a holland és az egyesült királyságbeli fiatalok körében A Mini Europe célja a vállalkozókedv növelése volt a svéd, a holland és az egyesült királyságbeli fiatalok körében

A Svédország középső részén, induló vállalkozások számára megrendezett Summer Entrepreneur képzési program kiváló példája a bevált, más régiókban is alkalmazandó gyakorlatnak. A Summer Entrepreneur program keretében 14 és 20 év közötti diákok gyűltek össze, hogy megvitassák saját mikrovállalkozásaik beindítását, és ezzel kapcsolatos képzésen vegyenek részt.

A hároméves Mini Europe projekt kezdetben a holland Flevoland tartományban tartott hasonló workshopokat foglalt magában, de később kiterjedt Anglia észak-nyugati részére (Egyesült Királyság), valamint Hollandia más településeire is.

A programról széles körben elismerik, hogy fokozta a vállalkozókedvet a fiatalok körében. Ezt nemcsak a svéd, a flevolandi és az angol fiatalok gondolják így, hanem a politikusok és a döntéshozók is, ez pedig olyan vállalkozóbarát politika kialakításához vezetett, amelyet örömmel fogadtak a szakképzési intézmények, a vállalkozói hálózatok, a regionális fejlesztési intézmények, egyetemek, önkormányzatok és maguk a vállalkozók is.

2010-ben Flevolandban 47 fiatal jelentkezett a képzési programra. Közülük 35-öt választottak ki, ők vettek részt a saját vállalkozásuk beindítását segítő ötnapos képzésen. A nyári szünet után a 35 fiatalból 16 sikeresen lépett tovább, és bejegyezte vállalkozását a helyi kereskedelmi kamaránál.

Az üzleti tevékenységek széles köre

Az üzleti tevékenységek változatos területekre terjedted ki: új webhelyek létrehozásától kezdve régi tyúkólak faanyagának kerti padként való újrahasznosításáig vagy egy rendezvényszervező iroda kialakításáig.

A Mini Europe projekt legfontosabb eredményei közé tartozik a kis- és középvállalatok (KKV-k) fejlesztését célzó regionális politika cseréje és tökéletesítése nyolc európai régióban. A projekt egyebek mellett annak a problémának a kezelésére is irányult, hogy növekednie kellene a vállalkozók körében az aulreprezentált csoportok (a kisebbségek, a fogyatékkal élők, a nők és a fiatalok) hányadának.

A projekt az Európai Unió nyolc tagállamában segítette elő a régiók közötti hálózatépítést, valamint kapcsolatot teremtett a szakértők, az érintettek és a gyakorlati szakemberek között, így sikeresen növelte a vállalkozókedvet azáltal, hogy lehetőséget nyújtott a tapasztalatok és a bevált gyakorlat cseréjére a partnerrégiók körében.

A Mini Europe projekt által a vállalkozói szellem terjesztésében, a munkahelyteremtésben és a gazdasági növekedés előmozdításában elért sikerek eredményeképpen létrehozták a Smart Europe nevű új INTERREG IVC projektet, amely 2012 után folytatta a Mini Europe munkáját.

A Mini Europe nemcsak a Summer Entrepreneur program egy változatát vitte el Hollandiába és Anglia észak-nyugati régiójába, hanem a bevált gyakorlat régiók közötti cseréjében is részt vett a kisvállalati pénzügyi tervezőeszközök, a nemzetközi terjeszkedés és a klaszterfejlesztés területén. A Mini Europe az egyesült királyságbeli és svéd partnerségeken kívül régióközi partnerségeket létesített spanyol, magyar, görög és olasz programokkal is. Az együttműködés és a bevált gyakorlat átadása észak-nyugat Anglia és a magyar Észak-Alföld régió között azt eredményezte, hogy a magyar klaszterek segítséget nyújtottak egy a klaszterek nemzetközi terjeszkedéséről szóló kézikönyv megírásában.

Ezzel párhuzamosan, a bevált gyakorlat terjesztésének másik jó példájaként a grafikai-formatervezési tapasztalattal nem rendelkező cégek kreativitásának javítására irányuló programot ültettek át sikeresen Svédországból az Egyesült Királyságba. A Summer Design Office projekt részeként grafikus-formatervező hallgatókat helyeznek el cégeknél, hogy a diákok érdekes és bőséges tapasztalatokra tehessenek szert.

„A Mini Europe valóban serkentette az innovációt és a vállalkozókedvet új és régi tagállamok különféle régióban. Kiváló példa erre a Summer Entrepreneur nevű, a fiatalok vállalkozásalapítását ösztönző program nemzetközi terjedése. Nagyszerű élmény volt, hogy a projektben való részvétellel hozzájárulhattunk az európai fejlődés és kohézió fokozásához.”

  • Jan Nico Appelman, Flevoland tartomány helyettes királyi biztosa

A teljes beruházás és az EU által biztosított finanszírozás

A „Mini Europe” elnevezésű projekt teljes beruházott összege 1 991 638 EUR, ehhez az EU Regionális Fejlesztési alapja 1 554 917 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013. közötti programidőszak INTERREG IV-C Európai Területi Együttműködési operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

31/01/2014