Az EURUFU projekt segítséget nyújt a közigazgatási szerveknek a demográfiai változások kezeléséhez a vidéki területeken

A közép-európai vidéki régiók különféle módszereket dolgoznak ki a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodásra a különböző érdekelt felekkel való együttműködés keretében a bevált módszerek és az információk megosztásával, valamint kísérleti tevékenységekkel, és nagy súlyt fektetnek a közszolgáltatások minőségének fenntartására.

További eszközök

 
Az EURUFU projekt alapját a vidékfejlesztést célzó 17 kísérleti tevékenység alkotja. Az EURUFU projekt alapját a vidékfejlesztést célzó 17 kísérleti tevékenység alkotja.

" AZ EURUFU regionális öntámogató megoldásokhoz kínál stratégiákat, amelyek egyenlő lehetőségeket és feltételeket teremtenek az élethez. A stratégiák olyan gyakorlati problémákra összpontosítanak, amelyek több szempontból is érintik az európai emberek életét. Türingiában például segítő ápolókkal tették hatékonyabbá az orvosi ellátást, illetve mobilitási szakértőket alkalmaztak a közösségi közlekedés egyszerűbb elérése érdekében. Ezeknek a projekteknek köszönhetően a vidéki területek jövője biztosítottnak látszik Türingia tartományában. Egy fontos tanulságot mindenképpen levonhatunk az elmúlt évek alapján: Csak akkor érhetünk el változást, ha hajlandóak vagyunk megkérdőjelezni a fennálló állapotot, kipróbálni az új megközelítéseket, illetve ha bátran letérünk a kitaposott útról. "

Dr. Klaus Bongartz, projektkoordinátor

Az EURUFU („Az európai vidék jövője”) határokon átnyúló kezdeményezésben részt vevő projektpartnerek arra törekszenek, hogy innovatív megoldásokat találjanak többek között az elnéptelenedés, az idősödő népesség, a társadalmi összetartozás hiánya, valamint a munkanélküliség problémájára. A különböző vidéki régiókban folytatott kísérleti tevékenységek célja a helyi érdekeltek bevonása, valamint olyan alulról felfelé építkező folyamatok létrehozása, amelyek lehetővé teszik a lakosok bekapcsolódását az állami döntéshozatalba – közelebb hozva ezáltal a közigazgatást az emberekhez.

Öt munkacsomag és 17 kísérleti tevékenység: több területen átívelő stratégia

Az EURUFU öt munkacsomagból áll, amelyek a következő területeket ölelik fel: projektvezetés, kommunikáció a partnerek között és a nyilvánosság felé, megfelelő módszer kidolgozása a regionális erősségek és gyengeségek azonosítására, intézkedések tesztelése és értékelése kísérleti tevékenységeken keresztül, valamint átadható stratégiák és bevált gyakorlatok kidolgozása.

A projekt alappillérét 17 kísérleti tevékenység alkotja (az eredeti tervben tíz szerepelt), amelyek a szociális ellátás, a szociális lakások, az oktatás, a munkalehetőségek, a társadalmi infrastruktúra- és mobilitásigény, valamint a mobilitás területére koncentrálódnak. A gyakorlati megvalósításra jó példa a járóbeteg-ellátás fejlesztése Türingia tartomány Kyffhaeuser körzetében (Németországban), új lakhatási lehetőségek teremtése a fiatalok számára Astiban (Olaszországban), illetve nyelvi és álláskeresési kompetenciákat fejlesztő tanfolyamok indítása munkanélküliek részére Csehország Ústi régiójában. Az egyes projektek hozzáadott értékét, átadhatóságát és fenntarthatóságát egy „kombinált tesztelési” jelentés segítségével értékelték, amelyből nemzetközi értékelés is készült.

A vidék által kínált lehetőségek felismerése a nehéz időkben is

AZ EURUFU projekt keretében a közép-európai vidéki területek világos meghatározására és elhatárolására is sor került, valamint egy olyan értékelő rendszer is létrejött, amelynek segítségével a helyi és a regionális célcsoportok – beleértve az iskolákat, az egészségügyi és szociális szolgáltatókat, valamint az önkormányzatokat is – hatékonyabban tudnak tárgyalni a nemzeti hatóságokkal. Ezek a rendszerek alkotják annak a stratégiának az alapját, amelynek célja a vidéki régiók nyújtotta lehetőségek kiaknázása, és ezek tekinthetők a projekt egyik legfontosabb átadható eredményének.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „European Rural Futures – New opportunities to secure the provision of public services in rural cities and municipalities (EURUFU)” (Az európai vidék jövője – Új lehetőségek a vidéki városok és önkormányzatok közszolgáltatásainak fenntartható biztosítására) projekt teljes beruházási igénye 2 163 713 euró,amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)1 720 938 euró összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „Közép-Európa” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

19/12/2014