ClusteriX: Az innováció támogatása a regionális klaszterek összekapcsolásával

Az európai innováció és technológiai know-how jobb kiaknázása érdekében az EU által finanszírozott ClusteriX-projekt kapcsolatokat épített az európai regionális innovációs klaszterek között, ami új együttműködési lehetőségeket és magasabb szintű termelékenységet eredményezett.

További eszközök

 
A ClusteriX kompetenciamegfeleltetési eszköze jelentős mértékben segített a különböző klaszterekben levő vállalkozások közötti kapcsolatok felvételében. © Simone Hagenauer (ecoplus Austria) A ClusteriX kompetenciamegfeleltetési eszköze jelentős mértékben segített a különböző klaszterekben levő vállalkozások közötti kapcsolatok felvételében. © Simone Hagenauer (ecoplus Austria)

" A tapasztalatok azt mutatják, hogy az innováció és az új technológiák gyakran meglévő iparágakból és klaszterekből fakadnak. Ezért az innovációs klaszterek fejlesztését stratégiai szempontból kell megközelítenünk, amihez új eljárások szükségesek a meglévő klaszterkompetenciák és globális technológiai trendek azonosításához, valamint annak megállapításhoz, hogy ezen kompetenciák miként feleltethetők meg egymásnak a régiókon átnyúló specializálódás biztosítására. "

Simone Hagenauer, ecoplus, Alsó-Ausztria Vállalkozási Ügynöksége

A ClusteriX-projektnek köszönhetően a klaszterek terén erős nyolc ország szakpolitikai döntéshozói és szakértői olyan alapvető témák megbeszélésére gyűltek össze, mint a klaszterfejlesztés finanszírozása, az újonnan felmerülő iparágak összpontosítása klasztereken keresztül, valamint pozitív keretek létrehozása a regionális innovációs klaszterekben rendelkezésre álló know-how összekapcsolására. 

Ezen kezdeti megbeszélésékre alapozva a ClusteriX egy ütemtervet hozott létre a régiókon átívelő legjobb gyakorlatok megvalósítására a klaszterek tekintetében, illetve az európai régiók versenyképességének és innovációs képességeinek növelése, valamint egy régióközi klaszterhálózat alapjainak létrehozása érdekében. 

A klaszterek fontossága

Számos vizsgálat alátámasztja, hogy a klaszterekben működő vállalkozások magasabb szintű termelékenységet és innovációt érnek el. A klaszterek azáltal is támogatják az újonnan kialakuló iparágakat és szolgáltatásokat, hogy pozitív környezetet biztosítanak, amelyek a regionális innovációs szereplők közötti interakciókra és együttműködésre ösztönöznek. 

Ezek okokból az európai szakpolitikák és az Európai Klaszterpolitikai Csoport kezdeményezései régóta támogatták a regionális technológiai és innovációs klasztereket. Habár ezen erőfeszítések nagyobbrészt sikeresek voltak, ma már mindez nem elegendő. Amire szükség van, az a keretfeltételek javítása az egyes gazdasági ágazatok és technológiák közötti kapcsolatok létrehozására – és ez az, ahol a ClusteriX-projekt belépett a képbe. 

A projekt egyik fő célkitűzése, hogy jobban kiaknázza az európai innovációt és know-how-t azáltal, hogy szinergiákat hoz létre és összekapcsolja a technológiákat a meglévő regionális klaszterhálózatok között. Ennek eléréséhez a projekt bevezette a meglévő regionális klasztereknél a „kompetenciamegfeleltetés” fogalmát – egy, a vállalkozások önértékelését, a szabadalomkutatást, valamint a klasztervezetőkkel és külső innovációs szakértőkkel tartott megbeszéléseket ötvöző módszertant –, amely szisztematikus megközelítést kínál a potenciális lehetőségek meghatározására az ágazatokon átnyúló innováció és a regionális gazdasági erősségek kidolgozása érdekében. 

Ugyancsak a figyelem középpontjába került a közpénzeknek a klaszterközi együttműködésre való fordítása hatékonyságának javítása. Ezen a téren a ClusteriX segített a régióknak az innovációs célú közbeszerzés jobb megértésében, például azáltal, hogy lehetővé tette innovatív megoldások beszerzését a szokásos áruk és szolgáltatások beszerzése helyett. 

A régiók klaszterbe szervezése más régiókkal

A többirányú megközelítés eredményeképpen a ClusteriX sikeresen megerősítette az ágazatközi kapcsolatokat mind a régiókon belül, mind azokon átívelően. A projekt lezárást követően a Clusterix által megvalósított legjobb gyakorlatok és eszközök továbbra is hatással voltak. 

Például a kompetenciamegfeleltetési eszközt – amelyet a projekt során áthelyeztek Alsó-Ausztriából Dél-Tirolba, Svédországba és Romániába – azóta csaknem 80 vállalkozás és K+F intézmény elemzésére használták Európa-szerte. Ez nem csupán potenciális új innovációk meghatározását eredményezte a klasztereken belül, hanem a fontos kapcsolatok létrehozásához is hozzájárult különböző klaszterekben levő vállalkozások között.


Az összberuházás értéke és az uniós támogatás

Az „Európai Innovációs Klaszterláncok” projekt teljes költsége 1 687 872 euró, ebből az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 1 296 064 euró az „INTERREG IVC” operatív program keretén belül a 2007–2013-as programozási időszakban.


A tervezet dátuma

28/11/2016