airLED: Reptérfejlesztési együttműködés a regionális gazdaságok növekedésének elősegítésére

Ez a közép-európai régióközi együttműködési projekt a reptértervezésben kialakult helyes gyakorlat megosztását ösztönzi a regionális repterek által a vonzáskörzetükre gyakorolt gazdasági hatások vizsgálatával. Remélhető, hogy egy ilyen elemzés hozzájárul a helyi gazdasági és városfejlesztési stratégiák fejlesztéséhez, javítja a repterek versenyképességét, és új üzleti lehetőségeket teremt.

További eszközök

 
A repülőterekre és környékükre egyre inkább a helyi gazdasági fejlődés katalizátoraként tekintenek a globalizálódó piacokon. A repülőterekre és környékükre egyre inkább a helyi gazdasági fejlődés katalizátoraként tekintenek a globalizálódó piacokon.

" Az airLED esettanulmányai, amelyek az életciklusuk különböző szakaszaiban lévő reptereket vizsgálják, nem egyszerűen azt közlik velünk, hogy mik a legfontosabb tények, hanem bizonyos fokig a problémák lehetséges megoldásaira, illetve a fejlesztés terén választható különféle utakra is rávilágítanak. "

Karácsony Krisztián vezető tanácsadó, Ecorys Hungary Kft.

Az airLED konzorcium Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Szlovénia négy régiójának erőfeszítéseit fogja össze azzal a céllal, hogy mélyrehatóan elemezze az egyes gazdaságilag elszigetelt reptéri vonzáskörzetek előtt álló kihívásokat, azonosítsa az eszközeiket, és hosszú távú fejlesztési stratégiákat alkosson.

Sikertényezők azonosítása kutatással

A tanulmány különös figyelmet fordít azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolják a repterek jövőbeni fejlesztését. Ezek többek között térbeli, környezeti, építészeti és gazdasági jellemzők, valamint ezek közvetlen és közvetett hatásai a reptér környékére. A jövőbeni gazdasági fejlesztések méret- és volumenbeli lehetőségeinek feltérképezése érdekében a repterek és üzleti partnereik jelenlegi pénzügyi és infrastrukturális helyzetét is vizsgálják a kutatás során.

Légikikötők új hálózata

Az airLED projekt azzal a céllal hozza össze az érintett régiók érdekelt feleit, hogy egy új légikikötő-hálózat létrehozásának közös víziója jegyében megosszák egymással tapasztalataikat és helyes gyakorlataikat. A munkában szakmai intézményi partnerként vesznek részt a regionális fejlesztéskoordinációs testületek, illetve a felmérő és támogató csoport. A projektcél teljesítésének része egy az új légikikötők fenntartható fejlesztéséről szóló európai jelentés megfogalmazása, amelynek további megvalósítása intenzív nyitott regionális innovációs együttműködési kezdeményezések (Open Living Labs) keretében történik.

A kutatási eredmények és az érdekelt felek találkozóin összegyűjtött ismeretek egyesítésével az airLED tehát világos stratégiai tervet alkot olyan gazdasági zónák létrehozásáról, ahol a befektetőket kedvezmények, fejlettebb infrastruktúrára és szakképzett munkaerő segíti egy robusztus társadalmi és gazdasági környezetbe ágyazva. E zónák célja a beruházási tevékenység ösztönzése, ezáltal új munkahelyek létrehozása és az érintett régiók életképességének javítása.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „Local Economic Development in Airport Catchment Areas (airLED)” (Repülőtéri vonzáskörzetek helyi gazdasági fejlesztése – airLED) projekt teljes beruházási igénye 1 649 937 euró, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 367 270,15 euróval járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „Közép-Európa” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

10/12/2014