SEDDON – medertisztítás a Duna jobb folyása érdekében

Az uniós finanszírozású SEDDON projekt a hordalékvándorlásnak és a folyómorfológiának a Duna folyására tett hatását vizsgálja, célja pedig bevált gyakorlatok létrehozása a jobb folyógazdálkodás érdekében.

További eszközök

 
A kísérleti csatornát egy, a jövőben megépítendő vízépítési laboratórium fogja hasznosítani. © Philipp Gmeiner A kísérleti csatornát egy, a jövőben megépítendő vízépítési laboratórium fogja hasznosítani. © Philipp Gmeiner

" A projekt kimenetele rendkívül fontos minden érdekelt fél, többek között a vízenergiával, hajózással és árvízkockázat-kezeléssel foglalkozók, valamint a nemzeti parkok, civil szervezetek és a folyó mentén élő lakosok számára, amelyek mindegyike részesülni fog a SEDDON projekt által kidolgozott intézkedések előnyeiből. A program szempontjából a SEDDON vezérprojektnek számít, amely hangsúlyozza a víz témájának fontosságát a határokon átívelő együttműködésben, és különösen kiemeli a Duna folyó Európát összekötő jellegét. "

Tatjana Paar, Regionalmanagement Burgenland GmbH

A Duna Európa egyik jelképpé vált folyója. Különböző környezeti okoknál fogva azonban a Duna varázsa veszélyben van. Például a vízlépcsők duzzasztott tere feliszapolódik, míg a szabad folyású szakaszokon a folyómeder degradációja tapasztalható, amelyek az ökológiai állapot romlásához vezetnek, valamint befolyásolják az árvízkockázatot és a hajózási feltételeket, például a hajózható vízmélységet.

A hordalékvándorlás hatásának kezelése nehéz feladat, mivel a folyó számos országon átfolyik, és magával viszi a hordalékot. A hordalékvándorlás koordinált megfigyelési, mérési és kezelési módszertana nélkül a Duna jövője bizonytalan.

A folyógazdálkodás harmonizálása

Az uniós finanszírozású SEDDON projekt hozzájárult az Ausztria és Magyarország által a folyógazdálkodás területén kifejtett erőfeszítések harmonizálásához. Az erőfeszítések középpontjában a folyó infrastruktúrájába tett beruházás állt, amely egy 10 m³/s-1 vízhozamot gravitációsan levezetni képes kísérleti csatorna megépítését is tartalmazta. A kutatóknak ezáltal lehetőségük nyílt a hordalékvándorlás vizsgálatára, valamint az eredményekre támaszkodva olyan fenntartható és innovatív intézkedések kidolgozására, amelyek javulást hoznak a teljes Duna mentén.

A projekt lezárásakor a kutatók összehasonlították a Felső- és Közép-Duna szakaszain tapasztalt problémákat. Többek között olyan jellemzőket hasonlítottak össze, mint a meder mélysége, a kavics- vagy homokmeder szemcsenagysága, valamint a folyómeder átlagos lejtése – ezek a mutatók mind a felgyűlt vagy erodálódott hordalékszintről szolgálnak információval. A mérések elvégzése után a projekt bevált gyakorlatokat dolgozott ki a mérési és modellezési stratégiák tekintetében, ideértve azon egységesített jegyzőkönyveket és kézikönyveket, amelyek a Duna folyásának teljes hosszában és a Duna-csatorna mentén is használhatóak. A projekt hozadékai közé tartoznak többek között a következők:

  • tudományos alapokon nyugvó problémaelemzés az Ausztriát és Magyarországot érintő hordalékvándorlás tekintetében;
  • harmonizált mérési és modellezési rendszerek, ideértve az egységesített beszámolókat és kézikönyveket;
  • a hordalékvándorlás kezelésével kapcsolatos gyakorlati megoldások;
  • a meglévő laboratóriumi felszerelések és mérőrendszerek vizsgálata, valamint a korszerűsítésükre tett ajánlások.

Áramlás a jövőbe

A SEDDON projekt befejezésével a kísérleti csatornát egy, a jövőben megépítendő vízépítési laboratórium fogja hasznosítani a Duna-régióra vonatkozó európai stratégia (EUSDR) vezérprojektjének (Danube River Research And Management, DREAM) keretén belül, amelynek célja a folyókutatási infrastruktúra javítása a Duna vízgyűjtő területén. A SEDDON projekt eredményeinek folyamatos hatása lesz, mivel minden eredményt és kezelési stratégiát elérhetővé tettek az összes Duna menti ország számára.

Ezenkívül egy sor uniós kezdeményezés számára járt haszonnal a projekt, ideértve az EU megújuló energiáról szóló irányelvét, az árvízvédelmi irányelvet és a vízügyi keretirányelvet, nem beszélve a vízenergiában, hajózásban és árvízkockázat-kezelésben érintett érdekelt feleket, ideértve a nemzeti parkokat és a civil szervezeteket. Végül, de nem utolsósorban pedig a Duna mentén élő európai polgárok is élvezhetik a fenntartható folyógazdálkodás összes előnyét

Az összberuházás értéke és az uniós támogatás 

A „SEDDON - Sediment Research and –management at the Danube River (SEDimentforschung und –management an der DONau)” projekt beruházásának összköltsége 3 699 055 euró, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 3 144 196 euróval járult hozzá az „Ausztria–Magyarország” operatív program keretén belül a 2007–2013-as programozási időszakban.

A tervezet dátuma

03/06/2016