Megfiatalodik Budapest egy elhanyagolt negyede

A Magdolna Negyed Program II. a második szakasza annak az integrált szociális városmegújító projektnek, amely az EU támogatásával arra törekszik, hogy rehabilitálja a budapesti Magdolna negyedet.

További eszközök

 

Az ehhez hasonló projektek hozzásegítik az EU-t ahhoz, hogy az Európa 2020 növekedési stratégiával összhangban intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá válhasson 2020-ra. Az EU-nak jelenleg több kemény kihívással is meg kell birkóznia, többek között az öregedő népességgel, a nem eléggé képzett munkaerővel, a nagyobb mértékű innováció szükségességével, a gazdasági növekedés és a környezet pusztulása közötti egyensúly megtalálásával, valamint a biztonságos, tiszta energiaellátás biztosításával. A szerte az EU-ban megvalósuló regionális politikai projektek aktív szerepet játszanak az említett és más kihívások megoldásában azáltal, hogy olyan tevékenységekre vállalkoznak, amelyek munkahelyeket teremtenek, javítják az oktatás eredményeit, fejlesztik a megújuló energiaforrásokat, fokozzák a termelékenységet, és minden polgárnak biztosítják a lehetőségekhez való hozzáférést. A projekteknek és a régióknak döntő szerep jut ebben, ugyanis olyan valós eredményeket generálnak, amelyek hozzájárulnak a stratégia központi céljainak eléréséhez.

A 2008 augusztusa és 2011 májusa között megvalósított program arra törekedett, hogy újra integrálja ezt az elhanyagolt negyedet a kerület és a város életébe, valamint olyan városrészt építsen fel, amely minden lakójának valóban otthont tud adni életkortól, kulturális és szociális háttértől függetlenül.

Megfordul a Magdolna negyed szerencséje

A Magdolna negyed egykor Budapest Józsefváros kerületének egyik legelhanyagoltabb része volt, amelyet lelakott épületek, hátrányos társadalmi helyzetű lakosság és magas munkanélküliségi ráta jellemzett. Ez a helyzet 2005-ben kezdett megváltozni, amikor elindult a negyed rehabilitációját célzó komplex és integrált program. A program első szakaszát önkormányzati és magánforrásokból finanszírozták, azonban a második szakaszban már az EU is bekapcsolódott, és számottevő pénzügyi támogatást ajánlott fel a program meghosszabbításához.

A környezet és a hozzáállás javítása

A Magdolna Negyed Program II. két szinten folyt – hozzátartozott egyrészt a fizikai szerkezetek és az épített környezet helyreállítása és felújítása, másrészt viszont a lakosságnak nyújtott képzés és tájékoztató rendezvények is. Konkrétan a következő elemeket foglalta magában: 23 épület részleges rehabilitációját, a Mátyás tér helyreállítását, az iskola felújítását, egy közösségi sportjátszótér kialakítását, szociális és bűnmegelőző programok szervezését, valamint a foglalkoztatásról és a szolgáltatásokról szóló képzések és tanácsadás biztosítását.

A közbiztonság a program fontos témája volt. 2008 októbere óta szomszédsági rendőrök és rendőrnők járőröznek a negyed utcáin, szoros kapcsolatot kialakítva a helyi lakossággal. Emellett különböző programok – például a függőségről és a bűnözésről szóló iskolai órák, visszailleszkedési programok, szenvedélybetegeknek kínált különleges gondozó programok, valamint a hajléktalanoknak kínált alkalmi munkák – pedig közvetett eszközei a közbiztonság javításának.

Végső soron a program célja, hogy ezt a korábban lepusztult negyedet élhető és biztonságos területté alakítsa át, amibe egyrészt bevonja a helyi lakosságot, másrészt ennek során tanítja is. A program bizonyítja az olyan integrált szemléletmód hozzáadott értékét, amely számos beavatkozási területet figyelembe vesz, beleértve a lakóházak felújítását, a közösségi területek megfiatalítását, valamint képességfejlesztő programokat, többek között bűnmegelőző és foglalkoztatási tevékenységeket.

A helyzet a jövőben tovább javul majd a negyedben, ugyanis a program harmadik szakasza további integrált projekteket tervez egészen 2020-ig a kerület stratégiájával összhangban.

A tervezet dátuma

19/08/2011