A Creative Cities projekt összeköti a különálló pontokat közép-Európában

Az öt európai nagyváros együttműködésével megvalósuló, kreatív ipari klaszterekből álló nemzetközi hálózat pozitív környezetet teremt, amely javítja a külső kommunikációt és vonzza a befektetőket. A tudásanyag egymással történő megosztása fejleszti a vállalkozói készségeket és versenyképességet, illetve virágzó kulturális negyeddé változtatja a leromlott városrészeket.

További eszközök

 
© iStockphoto.com / muharrem öner © iStockphoto.com / muharrem öner

" Nagyon fontos, hogy a kreatív szakemberek kapcsolatban álljanak egymással, és a Creative Cities programnak köszönhetően a Genovai Filmfesztivál Lipcse városával együttműködésben valósult meg. Most egy olyan hatékony hálózat kiépítésén dolgozunk, amely szoros együttműködést tesz lehetővé a filmrendezők és a forgatókönyvírók között az audiovizuális szektorban. "

Antonella Sica, a Genovai Filmfesztivál igazgatója (Olaszország)

A kreatív iparágak hatalmas, de gyakran fel nem ismert lehetőségeket nyújtanak a városok számára a nemzetközi verseny kihívásainak kezeléséhez, a befektetők figyelmének felkeltéséhez, valamint a munkahelyek számának növeléséhez és azok minőségének javításához. A CREATIVE CITIES program ezen lehetőségek kiaknázását szeretné előmozdítani azáltal, hogy felhívja az európai városok figyelmét a kreatív iparágak nyújtotta előnyökre, valamint hogy támogatja a megfelelő irányelvek és eszközök kidolgozását. A kreatív iparágak szereplőit számos akadály hátráltatja, kezdve az alacsony tőkekészlettől a nem megfelelően működő hálózatokon át a nem kellően hatékony külső kommunikációig. A projekt kijelöli a szükséges forrásokat és tudásanyagot, és egymással jól összevethető nemzetközi adatokat bocsát rendelkezésre a kreatív iparágak gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásáról.

Az öt európai város, Gdansk, Genoa, Lipcse, Ljubljana és Pécs együttműködésével megvalósuló projekt a bevált módszerek megosztását ösztönzi a kreativitás és az innováció területén. A projektpartnerek az Egyesült Királyság kulturális, média- és sportminisztériumával együttműködve elsőként a saját kreatív iparágaik elemzését végezték el. Ezt követően az értékelés alapján meghatározták azokat a lépéseket, amelyek a kreatív iparág és a benne dolgozó szakemberek lehetőségeinek javítását célozzák.

A helyi viszonyokra való összpontosítás a városok megújulásához vezet

A projekt alapvető lépése a kreatív területen dolgozó embereket tömörítő munkacsoportok létrehozása volt. A klaszterekkel való számos egyeztetés nyomán kialakultak az európai szinten megvalósítandó akciótervek. A terv egyértelműen meghatározza a közpolitika fejlesztésének módját, amely az üzleti és az egyéb gazdasági szektorok közötti együttműködés javítására irányul. Mindez a képességek fejlődését, valamint a vállalkozók és az induló üzleti tevékenységek fokozottabb támogatását eredményezi. A javasolt lépések sokszínűsége lehetővé tette, hogy a részt vevő városok innovatív ötletek kidolgozása mellett a problémáikra is megoldást találjanak, valamint új tudásanyaggal is gazdagodtak és új megközelítési módokat ismerhettek meg.

A legújabb kutatások arra irányulnak, hogy miként ösztönözhetők a kreatív vállalatok arra, hogy a leromlott városrészekben telepedjenek le. A projektpartnerek úgy vélik, hogy a megfelelően kialakított kulturális negyedek a városok megújulásának motorját jelenthetik. A projekt egyik legfontosabb eredménye azon irányelvek és ajánlások kidolgozása, amelyek a „kreatív kerületek” létrehozása, valamint a saját kreatív iparágukban rejtőző lehetőségek kiaknázása iránt érdeklődő más városokat célozzák.

Kreatív iparágak meghatározása nemzetközi kontextusban

A helyi szinten megvalósított tevékenységek mellett a projekt azt is megvizsgálta, hogy miként valósíthatók meg a közös marketing- és terjesztési tevékenységek, valamint hogy milyen lehetőségekkel javítható a nemzetközi együttműködés. A projekt pozitív környezetet teremtett a részt vevő városok kreatív szakemberei számára, a projektpartnerek pedig részt vesznek a helyi klasztereket összekapcsoló nemzetközi klaszter szervezetében. A projekt hosszú távú célja, hogy segítséget nyújtson a kreatív iparágaknak a nemzetközi helyzethez való alkalmazkodáshoz, valamint ahhoz, hogy eredményes résztvevői legyenek az európai piacnak. A projekt emellett az európai együttműködést is erősíteni tudja, valamint pozitív irányba tudja módosítani a klaszter szerkezetét az európai értékláncok mentén.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „Creative Cities – A közép-európai városok kreatív gazdasági potenciáljainak fejlesztését és promóciója” projekt teljes beruházási igénye 2 555 268 EUR, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2 051 721 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „KÖZÉP-EURÓPA” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

19/11/2014