A folyami navigáció fejlesztése az EU leghosszabb folyója mentén

A várakozások szerint Délkelet-Európa gazdaságának előnyére válik a dunai teher- és személyszállítás irányításának fejlesztése

További eszközök

 
A projektben részt vevő nyolc ország képviselőiből álló igazgatótanács A projektben részt vevő nyolc ország képviselőiből álló igazgatótanács

A 2888 km hosszú Duna a leghosszabb folyó az Európai Unió területén. A németországi Fekete-erdőben eredő nemzetközi vízi út délkeleti irányban halad útja nagy részén, tíz országot és négy fővárost szel át, mielőtt a Fekete-tengerbe ömlik.

A folyami szállításra egyre inkább költséghatékony és környezetbarát közlekedési és szállítási módként tekintünk, ezért az ERFA támogatásával létrejött a NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations, a dunai hajózási igazgatási rendszerek hálózata) nevű projekt, amely azt vizsgálta, hogyan lehet fejleszteni a VII. páneurópai közlekedési folyosónak minősített folyamhoz kapcsolódó irányítási tevékenységet úgy, hogy maximálisan kihasználjuk a folyóban rejlő potenciált arra, hogy fontos közlekedési útvonal szerepét töltse be Délkelet-Európában.

A cél elérése érdekében elmélyítették az együttműködést, illetve a szakmai és módszertani tapasztalatcserét a folyam kezeléséért felelős nemzeti hajózási hatóságok között. A projektben nyolc dunai ország tíz intézménye vett részt.

Együttműködés és információcsere

A projekt részeként közös munka zajlott a nemzeti akcióterveken, megvalósíthatósági tanulmányokon és kétoldalú projekteken, illetve megvalósítási irányelveket dolgoztak ki a vízi út karbantartási és mérnöki munkálataira vonatkozóan. A projekt kiterjedt a hidrológiai és hidrográfiai feladatokkal kapcsolatos információcserére, a vízi út fizikai hozzáférhetőségének fejlesztésére, valamint az elektronikus navigációs térképek tökéletesítésére.

A 2012 végén befejeződött 36 hónapos projekt az információs és kommunikációs hálózatok fejlesztését is szolgálta, hogy a vízi úttal kapcsolatos adatok elérhetők legyenek a szomszédos országok közigazgatási szervei, külső felek és felhasználók részére. 

Markus Schedlbauer, a projekt igazgatója kijelentette, hogy ugyan maradt még elvégzendő munka, a projekt bebizonyította, hogy a kulturális eltérések ellenére a Duna különféle hajózási hatóságai képesek együtt dolgozni egy közös cél érdekében. 

A NEWADA projektre mind a Délkelet-európai transznacionális programban, mind a Duna Stratégia Akciótervben hivatkoznak bevált módszerként. Azóta megkapta a jóváhagyást a „NEWADA duo” projekt, amelynek célja a NEWADA partnerség által elvégzett munka továbbvitele.

„Első alkalommal sikerült létrehozni egy fenntartható hálózatot a hajózási hatóságok között, továbbá konkrét intézkedéseket és finanszírozási terveket is kialakítottunk a hálózat jövőbeli fejlesztésére vonatkozóan.”

- Markus Schedlbauer, projektigazgató


A teljes beruházás és az EU által biztosított finanszírozás

A „NEWADA: Network of Danube Waterway Administrations” elnevezésű projekt teljes beruházott összege 2 862 781 EUR, ehhez az EU Regionális Fejlesztési alapja 2 224 960 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013. közötti programidőszak Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programjának részeként. A projektben részt vevő nem uniós tagállamok 431 182 EUR és 208 404 EUR támogatásban részesültek a partnerek hozzájárulásából, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) keretében.


A tervezet dátuma

31/10/2013