i.e. SMART: Fiatal vállalkozók és új munkahelyek teremtése

A gazdasági válságot követően a Közép-Európában élő fiatalok a munkalehetőségek körének szűkülésével kénytelenek szembesülni. Ezzel párhuzamosan Európa kis- és közepes méretű vállalatainak növekedése stagnál. Ezt a két negatív jelenséget kívánja pozitív irányba fordítani az i.e. SMART projekt, amely segítséget nyújt a munkanélküli fiataloknak saját munkahelyük létrehozásában az innováció, a tudatosság növelése, az oktatás és a képzés segítségével.

További eszközök

 
A SMART Trainers Workshop részvevői Budapesten ünneplik a sikeres befejezést. A SMART Trainers Workshop részvevői Budapesten ünneplik a sikeres befejezést.

Az egész egy versenykiírással indult, amely az információ-kommunikációs technológia (ICT), a zöld gazdaság és a kreatív iparágak területéhez tartozó új üzleti ötletek legjobbjait kereste. A SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (SMART Innovációs és Vállalkozási Képzési Hálózat a Fejlődő és Fenntartható Gazdasági Ágazatokban) projekt – más néven i.e. SMART – kiíróinak meglepetésére több száz pályázat érkezett.

A hét résztvevő régióból az öt-öt legjobb üzleti ötletet bemutató pályázó kapott meghívást a SMART kampuszba. Itt minden egyes fiatal vállalkozó személyes coaching tanácsadást kapott, és lehetőséget arra, hogy bemutassák ötletüket potenciális befektetőknek.

A komfortzóna feszegetése

Az i.e. SMART máris hatása máris jelentős azzal, hogy fiatalok százait ösztönözte a komfortzónából való kitörésre, és saját vállalkozásuk elindítására. Ennek támogatásához a projekt létrehozott vállalkozási központokat (ún. SMART Point helyszíneket), ahol a 14–30 éves korosztály találkozhat a hasonlóan gondolkodókkal, és képzésen vehetnek részt.

Azt felismerve, hogy nincs mindenkinek lehetősége felkeresni SMART Point helyszínt, a projektpartnerek kifejlesztették a korszerű és interaktív 3D SMART webhelyet. Ez a platform lehetővé teszi a képzést vezetők számára, hogy a távolból biztosítsanak eszközöket és támogatást a résztvevőknek, illetve külső intézményeket is bevonjanak a folyamatba.

A projekt egyúttal összehozott különböző országokban lakó, lelkes, hasonlóan gondolkodó fiatal vállalkozókat a SMART Network hálózaton keresztül, így a nemzetköziséget is beemelte a programba.

A gondolkodás új útja

Az i.e. SMART hatása érezhető a régió osztálytermeiben is. Felismerve a valós igényt arra, hogy a vállalkozási ismeretek szerepeljenek az alapképzésben, az oktatási rendszerek keresik a vállalkozói gondolkodás beemelésének módját a mindennapi osztálytermi foglalkozások anyagába.

Ennek eredményeképpen az i.e. SMART közvetlen eredményei nagy valószínűséggel a projekt lezárását követően is sokáig érzékelhetők lesznek.

„A projekt pozitív hatása egyszerűen felismerhető a tanulókat figyelve – figyelnek, motiváltak és aktívan tesznek azért, hogy a közösség részévé váljanak.”

Dr Hartmut Rӧsch, a Továbbképzési és Start-Up Központ igazgatója, Stuttgarti Médiatudományi Egyetem, Németország


A teljes beruházás és az EU által biztosított finanszírozás

A „SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors” (SMART Innovációs és Vállalkozási Képzési Hálózat a Fejlődő és Fenntartható Gazdasági Ágazatokban) projekt teljes beruházási igénye 2 133 700 EUR, amelyez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 675 165 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „KÖZÉP-EURÓPA” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

01/07/2014