A dél-dunántúli árvízvédelmi gát jó szolgálatot tesz a lakosságnak és a vállalkozásoknak

A környékbeli lakosság és vállalkozások védelme, valamint a Magyarország dél-dunántúli térségében rejlő gazdasági potenciál kiaknázása érdekében 20 km hosszan elnyúló árvízvédelmi gát épült a Dráva folyó mentén – a kapcsolódó infrastruktúrával kiegészítve.

További eszközök

 
Az árvízvédelmi gát megóvja a lakosságot és a vállalkozásokat, valamint turistákat vonz a környékre. Az árvízvédelmi gát megóvja a lakosságot és a vállalkozásokat, valamint turistákat vonz a környékre.

" A projekt sikerének titka az alapos tervezésben és a hozzáértő munkában rejlik. A kihívások ellenére a munkálatok időben befejeződtek, és kiváló minőségben készültek el, amiről a 2014. évi drávai árvíz alatt lehetett megbizonyosodni. A töltés tetején épített aszfaltréteg pedig remek lehetőséget teremt a kerékpáros turizmus fejlesztésére a régióban. "

Mosonyi Zoltán projektmenedzser, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Az EU Kohéziós Alapjának támogatásával készült gát a Dráva bal partján található, és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság fennhatósága alá tartozik. A lezárult projekt sikeresen bizonyított, amikor a 2014. évi árvizek idején a gát hatékonyan visszatartotta a folyó vizét.

A térségben rejlő lehetőségek kibontakoztatása

A dél-dunántúli térség Magyarország aránylag elmaradott régiója, ahol a gyártás és a külföldi közvetlen beruházások mértéke alacsony. A mezőgazdasági termelés viszonylag magas, a regionális GDP 11,5%-ét teszi ki (több, mint a nemzeti átlag duplája), az ipar azonban a nemzeti átlag alatt van (22,6%).

A régió mindazonáltal jelentős kulturális javakkal, néhány kiváló tudományos központtal és számos olyan céggel is rendelkezik, amelyek innovációs klaszterek akkreditált tagjai. A további beruházások ösztönzése és az új vállalkozási lehetőségek – pl. turizmus – megteremtése érdekében elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása.

A gát építése

A gát építése a két híres öblözet (Drávaszabolcs és Kémes) árvízbiztonságát növelő hosszú távú programhoz, az Oldi Öblözet projekthez kapcsolódik. A program célja, hogy a helyi községek megnyugtatására az árvízbiztonság mértéke ezen a két érzékeny ponton megfeleljen az előírt normáknak.

A munkálatok alatt egyes épületek átépítésére, kerítések építésére és új szennyvíztisztítók kialakítására is sor került. A Drávaszabolcsi Árvízvédelmi Központ területén pedig új árvízvédelmi raktár épült.

Fenntartható előnyök

A projekt munkálatai során sikeresen kipótolták a töltés egyik pontján található, veszélyes magasságbeli hiányt, és gondoskodtak róla, hogy a gát kellően tartós legyen. Az új töltés tetejét leburkolták, ami lehetővé teszi a kerékpárosoknak a folyó megtekintését, így ösztönzőleg hat a térség turizmusára.

A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „Drávaszabolcs-Kémes öblözet" projekt teljes költsége 10 400 000 euró, amelyhez az Európai Unió Kohéziós Alapja 10 400 000 euró összeggel járult hozzá a „Környezet és Energia” Operatív Programból a 2007–2013 közötti programidőszakban.

A tervezet dátuma

12/01/2016