Gyorsabb vasúti szolgáltatások Délkelet-Európában a közlekedési tengely fejlesztésével foglalkozó projekt révén

A Dél-keleti Közlekedési Tengely (SETA) elnevezésű projekt gyorsabb és versenyképesebb vasúti összeköttetést teremt Közép-Európa és az észak-adriai kikötővárosok, valamint a Nyugat-Balkán között.

További eszközök

 
A SETA-folyosó fellendíti a közlekedést a forgalmas régióban. A SETA-folyosó fellendíti a közlekedést a forgalmas régióban.

" A régióban szükség van a vasúti közlekedés minőségének fejlesztésére, hogy az vonzó alternatíva lehessen az ingázók, a turisták [és a] vállalatok számára egyaránt. Jelenleg nincs más alternatíva, mint a saját személygépjármű vagy tehergépjármű használata. A SETA projekt rámutat, hogy nagy ráfordítás nélkül is lehet eredményeket elérni. Szervezési intézkedésekkel és a meglévő infrastruktúrába való célzott, kisebb beruházásokkal nemcsak a nyugat-dunántúli régió lakossága számára lehet jobb közlekedési szolgáltatásokat teremteni, hanem a vállalkozások számára is vonzóbbá lehet tenni ezeket a régiókat. Ez gazdasági növekedést eredményez, és javítja a társadalom tagjainak jólétét régiónkban. "

Breznovits István, a Dél-Dunántúli Területfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Kft. vezérigazgatója

A SETA-partnerség a regionális és nemzeti hatóságok széles körét fogja össze: olyan multiszektoriális konzorcium, amely a legmegfelelőbb módon képes kiaknázni a régiókban rejlő szakértelmet és képességeket. A projekt a meglévő vasúti infrastruktúra hatékonyabb használatával és – jelentős befektetések helyett inkább – kisléptékű beruházásokkal igyekszik fejleszteni az utas- és teherforgalomban használt vasúti összeköttetéseket. A régióban szükség van a vasúti közlekedés minőségének fejlesztésére, hogy az vonzó alternatíva lehessen az ingázók, a turisták és a vállalkozások számára egyaránt. Jelenleg nincs más alternatíva, mint a saját személygépjármű vagy tehergépjármű használata.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap a délkelet-európai transznacionális együttműködési program keretében 11 partnert támogat, amelyek a Bécs–Pozsony, illetve a Rijeka–Koper–Monfalcone (az észak-adriai kikötővárosok) közlekedési tengely mentén fekvő, hat különböző országot képviselik, de jövőképük és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztésére vonatkozó stratégiájuk közös.

Lassabb, mint a közúti közlekedés

A SETA-folyosó egyes részein a jelenleg elérhető közlekedési szolgáltatások igénybevételével több mint két órával hosszabb ideig tart az út, mintha saját autóval vágnánk neki. A projekt során sikerült megállapítani, hogy a Nyugat-Magyarországot is érintő, Bécs–Pozsony és az észak-adriai kikötővárosok közötti vasúti folyosón melyek azok a pontok, amelyek szervezési és infrastrukturális problémák miatt lényegesen lassítják a közlekedést, és a megfelelő megoldások kidolgozása is megkezdődött.

Mérföldkőnek számító és jelentős eredmények kis léptékű beruházásokkal

A kidolgozott megoldások hatékonyságát az érintett vasútvonalakon bemutató vonatokkal tesztelték. Az eredmény: 2012 szeptemberében a SETA-vonat öt óra alatt (vagyis a megszokottnál egy órával korábban) ért Zágrábból Bécsbe!  2013 májusában Monfalconéből Rijekába is indítottak bemutató személyvonatot, amely a normál menetidőnél csaknem két órával gyorsabban tette meg a távot. A SETA projekt rámutat, hogy nagy ráfordítás nélkül is lehet eredményeket elérni. Szervezési intézkedésekkel és a meglévő infrastruktúrába való célzott, kisebb beruházásokkal nemcsak a SETA folyosó mentén fekvő régiók lakossága számára lehet jobb közlekedési szolgáltatásokat teremteni, hanem a vállalkozások számára is vonzóbbá lehet tenni ezeket a régiókat.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „SETA – South East Transport Axis” (SETA – Dél-keleti Közlekedési Tengely) projekt teljes beruházási költsége 2 835 000 euró, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 2 410 000 euróval járult hozzá a 2007 és 2013 közötti programidőszak „Délkelet-Európa” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

03/06/2015